SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Javna agencija za knjigo
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2024 Fizične osebe: avtorji leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, oziroma založniki/uredniki izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma literarni agenti, ki zastopajo enega ali več založnikov več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma kot prevajalci leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik Javna agencija za knjigo 30.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 16.09.2024
JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR IN FINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV »RASTEM S KNJIGO OŠ IN SŠ 2024« Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za knjigo 09.04.2024 07.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PREVODOV V TUJE JEZIKE ZA LETO 2024 Pravne osebe (založbe, gledališča) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku ali pa ustvarja v drugem jeziku in je del slovenskega kulturnega prostora Javna agencija za knjigo 19.03.2024 24.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU STROŠKOV TISKA IZVIRNIH SLOVENSKIH DEL V TUJIH JEZIKIH ZA LETO 2024 Pravne osebe (založbe) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izid prevoda avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, ali avtorjev, ki ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora Javna agencija za knjigo 19.03.2024 24.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LITERARNE KRITIKE V SPLETNIH MEDIJIH S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2024 Pravna oseba zasebnega prava, ki je najmanj eno leto registrirana za opravljanje kulturne ali založniške dejavnosti v Sloveniji ali zamejstvu; ki je na dan objave razpisa vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS; spletni medij je primarno namenjen objavljanju vsebin s področja kulture; poleg zgoraj navedenih izpolnjuje tudi vse druge v razpisu navedene pogoje. Javna agencija za knjigo 26.03.2024 22.04.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.