SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2024 Mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 09.04.2024 19.09.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN – RAZVOJ SKUPINE PROJEKTOV – MINI Pravni subjekti javnega in zasebnega prava – neodvisna producentska podjetja v avdiovizualnem sektorju – s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 05.04.2024 10.09.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: FILMI NA POTI - PODPORA ZA DISTRIBUCIJO NENACIONALNIH FILMOV V LETU 2024 Evropski prodajni zastopnik - podjetje, ki deluje kot posrednik za producenta in je specializirano za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuje države. Vlagatelji morajo biti registrirani v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 04.10.2023 18.07.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM 2024 Kinematografska mreža je skupina evropskih neodvisnih kinematografov, ki razvija skupne dejavnosti pri prikazovanju in spodbujanju evropskih filmov prek zakonito ustanovljenega subjekta za usklajevanje. Da bi bila upravičena, mora mreža kinematografov zastopati vsaj 400 kinematografov v vsaj 20 državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Evropski neodvisni kinematograf je podjetje, združenje ali organizacija z enim kinematografskim platnom ali več, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in deluje pod istim imenom podjetja. Prikazovanje filmov mora biti glavna dejavnost udeleženca ali enote sodelujočega podjetja EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 05.04.2024 16.07.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKI FILMSKI PRODAJI ZA LETO 2024 Pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA – prodajni zastopnik, to je evropsko podjetje, ki deluje kot posrednik za producenta in je specializirano za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuje države. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 07.05.2024 20.06.2024
CERV: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI SE NANAŠAJO NA EVROPSKI ZGODOVINSKI SPOMIN ZA LETO 2024 Neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi javne ali zasebne profitne organizacije. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 07.03.2024 06.06.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.