SI / EN

Regionalno skrbništvo na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij


Partnerstvo v projektu je sestavljeno iz 12 regionalnih razvojnih agencij pod okriljem Spirit Slovenija. Projekt se izvaja od 1.7.2020 do 30.9.2022. Z projektom rešujem problem zelo nepovezanega trenutno obstoječega INVEST okolja v Sloveniji. Podatki, ki že obstajajo so pretežno nekvalitetni, nepopolni in predvsem neažurni. Sistemska rešitev, ki bi omogočala identifikacijo, popis in ažurnost želenih podatkov ne obstaja. Zato smo sestavili partnerstvo, ki bo znotraj projekta zagotavljalo ažurne podatke o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja ter poskrbela za pretočnost informacij iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni nivo in obratno. Sekundarni cilj projekta pa je dvig kompetenc s področja internacionalizacije ter tujih in domačih neposrednih investicij na regionalnem nivoju. Na podlagi podatkov, ki jih bomo v okviru projekta se bodo izvajale akcije in predlagali ukrepi ter strateške usmeritve za povečevanje realiziranih investicij, povečevanje delovnih mest ter izvozno orientiranih podjetij.


Jernej Lipar
Jernej Lipar
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

jernej.lipar@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 500
+386(0)70 669 935

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.