SI / EN

PRONACUL

 • O projektu
 • Aktivnosti

Partnerji in/ali pridruženi partnerji imajo znamenitosti, ki so zaščitene s strani UNESCO-a in/ali so pod varstvom posebnih varstvenih območij Natura 2000, ali pa bodo postala zaščitena območja v sklopu pilotnih aktivnosti PRONACUL-a. Razvoj novih gospodarskih panog je povzročil, da so se partnerji PRONACUL-a znašli v položaju, v katerem je potrebno ustaviti zanemarjanje naravne in kulturne dediščine ter ustvariti prostor za nove vsebine.

Zato je glavni cilj projekta izboljšanje upravljanja pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine za druge namene, ki so primernejši času in predvidenemu razvoju. To bo doseženo z razvojem, uporabo in spodbujanjem skupne metodologije za upravljanje naravne in kulturne dediščine na območju Adrion-a, temelječe na participativnem pristopu do deležnikov.

Metodologija bo preizkušena in kasneje uporabljena na pilotnih območjih, na katerih so že ustanovljeni grozdi, ki vključujejo lokalne, regionalne in nacionalne akterje na področju turizma. Izkušnje iz pilotnih območij bodo pripomogle k oblikovanju sklepnega predloga za vključitev skupne metodologije, kar bo opredeljeno kot regionalna pot. Aktivnost bo podprta z ustanovitvijo virtualne zbornice za spodbujanje omenjene metodologije ter njenega prenosa na ostala območja Adrion-a.

Zbornica bo posvetovalno telo za razvijalce turizma, delovala bo prek spletne platforme, kjer bodo regije izmenjavale izkušnje in dobre prakse pri upravljanju naravne in kulturne dediščine. Z namenom izboljšanja politik za učinkovitejše upravljanje naravne in kulturne dediščine bo metodologija diseminirana med oblikovalce politik v obliki priporočil za konkretne lokalne, regionalne in nacionalne strateške dokumente za zagotavljanje razvoja in spodbujanja valorizacije in ohranjanja naravne in kulturne dediščine, zlasti v smislu razvoja trajnostnega turizma.

Trajanje projekta: 1.april 2020 – 31. marec 2023.


Skupna vrednost projekta je 1.770 348,98 EUR.


Vodilni partner v projektu:
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje, Slovenija

Partnerji v projektu:
 • Razvojna agencija Gal Venezia Orientale, Italija
 • Turistična zbornica mesta Reka, Hrvaška
 • Zbornica Ilia, Grčija
 • Regija Jonski otoki, Grčija
 • Podjetniško in poslovno združenje LiNK, Bosna in Hercegovina
 • Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za znanost, Srbija
 • Agencija za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij mesta Trebinje, Bosna in Hercegovina
 • Turistična zbornica zagrebške županije, Hrvaška
 • Občina Raška, Srbija
 • Metropolitansko mesto Bologna, Italija
 • Center za pospeševanje podjetništva Piran, Slovenija

Pridruženi partnerji in podporniki:
 • Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi
 • Naravni park Žumberak - Samoborsko gorje
 • Občina Zagorje ob Savi
 • Občina Koper
 • Krajinski park Strunjan
 • Eko krog - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvoOperacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v sklopu Programa Interreg ADRION.
V sklopu aktivnosti projekta je predviden najem električnega rudarskega turističnega vlaka, ki bo vozil na 6 zavarovanih območij Natura 2000 v občini Zagorje ob Savi, in sicer so to del območja Trojan, del Posavskega hribovja, Čemšeniška planina, Reber, Medija in Kotredež. Vsa območja imajo bogato naravno in kulturno zgodovino, ki temelji na podlagi več kot 200 letne rudarske tradicije. Začetna točka bo obnovljen rov, ki se nahaja v samem centru mesta ob mostu ljubezni, kjer bo svojo vožnjo začel omenjeni vlak, kot ekološka inovacija, ki bo predstavljala sinergijo med naravno in kulturno dediščino. Električni rudarski turistični vlak bo namreč v občini Zagorje ob Savi med seboj povezoval naravno in kulturno dediščino, saj bo območja Natura 2000 povezal z rudarskim Muzejem Zagorje, ki je pod okriljem Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi, ki je tudi pridružen partner projekta. Turistični vlak bo namenjen vožnji tako za turiste, kot tudi za lokalno prebivalstvo z bolj oddaljenih podeželskih območij, s čimer bomo zmanjšali izpuste CO2 in PM10 delcev, saj predvidevamo, da bo manj prometa z vozili na fosilna goriva, s čimer bomo prispevali k izboljšanju okolja.

V sklopu aktivnosti je predvidena izdelava celostne grafične podobe, zloženk, promocijskih paketov za razna darila, organizacija tiskovne konference, objave na socialnih omrežjih, številna sporočila za javnost in objave v lokalnih in nacionalnih medijih ter izid monografije v slovenskem in angleškem jeziku. Predvidena je tudi promocija aktivnosti in dobrih praks v državah po Balkanu ter predstavitev projekta in s tem občine na sedežu organizacije UNESCO v Parizu, na sedežu sveta Evrope v Strasbourgu, na sedežu Evropskega instituta kulturnih poti v Luksemburgu, na sedežu organizacije Europa Nostra v Haagu in na sedežu Evropske komisije v Bruslju. Omenjena metodologija bo oblikovana in kasneje uporabljena na petnajstih pilotnih območjih, na katerih so že ustanovljeni grozdi, ki vključujejo lokalne, regionalne, nacionalne in transnacionalne akterje na področju turizma. Ravno izkušnje iz pilotnih območij bodo pripomogle k oblikovanju predlogov za vključitev skupne metodologije, ki bo povezovala vse partnerske destinacije v regionalno pot, ki bo certificirana s strani Evropskega instituta kulturnih poti, s čimer se lahko umesti tudi pod »Kulturne poti Sveta Evrope«. Tu so recimo poti kot so pot El Camino, po poteh Habsaburžanov, Feničanov, itd., na ta način bo služila tudi kot dobra praksa za razvoj ostalih tematskih poti. Na nekaterih izmed pilotnih območij bodo izvedene tudi investicije manjšega obsega z posebnim inovativnim ali demonstrativnim značajem.

Vzpostavili bomo virtualno zbornico, ki bo delovala prek spletne platforme kot posvetovalno telo za razvijalce turizma, kjer bodo partnerji izmenjavali izkušnje in dobre prakse pri upravljanju naravne in kulturne dediščine, na ta način bomo namreč omogočili prenos tudi na ostala območja Adrion-a in v kolikor se bo pokazal interes tudi širše. Z namenom izboljšanja politik želimo vplivati ne samo na ključne deležnike, ampak tudi na oblikovalce politik, saj bomo rezultate, outpute in deliverablese diseminirali v obliki priporočil za konkretne lokalne, regionalne, nacionalne in transnacionalne strateške dokumente za zagotavljanje nadaljnjega razvoja na področju valorizacije in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.


Andraž Malovrh
Andraž Malovrh
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

andraz.malovrh@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 500
+386(0)41 241 588

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.