SI / EN

Projekt za večjo zaposljivost mladih - KLJUČ

  • O projektu
Projekt za večjo zaposljivost mladih »KLJUČ« je koordiniral Mladinski center Trbovlje, v njem pa sodelujejo projektni partnerji:
RRA Zasavje,
RA Kozjansko,
MC Zagorje ob Savi,
MC Šmocl Laško in
Katapult Trbovlje.

Projekt se je izvajal med 15.9.2016 in 15.9.2018, sredstva za izvajanje pa so bila namenjena preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Evropskega socialnega sklada (Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018).

Projekt se je izvajal v Zasavski in Savinjski regiji, njegov glavni namen pa je bil dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih (15 – 29 let), vključno z ranljivimi skupinami (NEET, dolgotrajno brezposelni itd.) preko metod mladinskega dela (usposabljanja mehkih veščin), specifičnih usposabljanj (odgovor na potrebe gospodarstva) ter reševanja izzivov podjetij s ciljem zaposlitve.

CILJI PROJEKTA:
- Vzpostavitev skupnosti mladih in delodajalcev (mreženje – vključiti 100 mladih v 2 letih) v vseh 4 občinah, ki sodelujejo - Kluba Ključ.
- Nov način zaposlovanja (reševanje izzivov z namenom zaposlitve, 50 izzivov v 2 letih, vključenih 60 podjetij) – Model Ključ.
- Poznavanje potreb delodajalcev v obeh regijah.
- Vključevanje mladih, tudi iz ranljivih skupin – dolgotrajno brezposelnih (vsaj 30 mladih).
- 18 zaposlitev v obdobju projekta.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Mladi:
- udeležba na usposabljanjih za t.i. "mehke" veščine,
- udeležba na strokovnih usposabljanjih.

Zaposlovalci:
- mentoriranje mladih,
- priprava izzivov, ki jih rešijo mladi.

Kaj so s projektom dobili mladi?
- priložnost za pridobivanje novih veščin in znanj,
- neposreden stik s potencialnim zaposlovalcem,
- priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj,
- okrepljeno socialno mrežo,
- priložnost za redno delovno razmerje.

Kaj so v projektu dobila podjetja/ institucije/ organizacije?
- nov način zaposlovanja preko izzivov, ki spreminja stopnjo aktivacije kandidatov,
- odgovor na konkretne potrebe delodajalcev v obeh regijah,
- povezava s potencialnimi kandidati za zaposlitev med 15-29 let,
- kandidati za zaposlitev, ki so bili usposobljeni na področju mehkih veščin (komunikacije, projektnega in kriznega managementa, timskega dela itd.),
- kandidati za zaposlitev, ki so bili specifično usposobljeni na podlagi potreb lokalnega gospodarstva (npr. struženje, PR, marketing itd.),
- kritje stroškov za mentorje specifičnih usposabljanj v vašem podjetju,
- promocija v okviru projekta (spletna stran, intervjuji itd.),
- gradnja pozitivnega vzora v lokalni skupnosti.


Ob zaključku projekta je koordinator (Mladinski center Trbovlje) s projektnimi partnerji 11. junija 2018 pripravil zaključno konferenco in oblikoval KLJUČni priročnik s smernicami za načrtovanje in izvedbo projekta s področja zaposlovanja mladih.

V projekt je bilo vključenih 149 mladih iz obeh regij, od katerih jih je najmanj 51 s pomočjo projekta dobilo zaposlitveno priložnost.Več informacij:

Tjaša Polc, strokovna sodelavka za človeške vire (RRA Zasavje)
tjasa.polc@rra-zasavje.si
0838 49 500
070 789 032
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.