SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

MIKROKREDITI
Razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih je na voljo 4.540.000,00 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, namenjeno 1.950.000,00 EUR

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki  imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Upravičeni stroški

- izdatki za materialne investicije ( nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov)
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc)
- strošek materiala in trgovskega blaga
- strošek storitev
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita

Prijavni roki v l.2019 so: 1.2.2020, 1.3.2020, 1.4.2020, 1.5.2020, 1.6.2020, 1.7.2020, 1.9.2020, 1.10.2020.

Več informacij o mikrokreditih ter razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani  Slovenskega podjetniškega sklada, lahko pa se obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si).

Podatki za vse pretekle razpise: 

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (rezultati
P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (rezultati)
P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji  (rezultati)