SI / EN

Lexibor, pravno in poslovno svetovanje, posredništvo in odnosi z javnostmi, Velibor Dujaković s.p.

Lexibor, pravno in poslovno svetovanje, posredništvo in odnosi z javnostmi, Velibor Dujaković s.p.
Lexibor, pravno in poslovno svetovanje, posredništvo in odnosi z javnostmi, Velibor Dujaković s.p.
+386 (0)40 832 660
Ribnik 7
1420 Trbovlje

P: +386 (0)40 832 660
E: info@lexibor.si
W: http://www.lexibor.si

Lexibor, pravno in poslovno svetovanje, posredništvo in odnosi z javnostmi, Velibor Dujaković s.p.


Predstavitev podjetnika in poslovne ideje
Sem Velibor Dujaković, univerzitetni diplomirani pravnik ter že več kot tri leta samostojni podjetnik. Moja glavna dejavnost je nudenje raznovrstnih pravnih storitev, storitev poslovnega svetovanja in posredništva. Moja vizija je postati eden vodilnih ponudnikov pravnih in poslovnih storitev v celotni zasavski regiji do leta 2021. Zavedam se, da sta danes »odličnost in drugačnost« pomembna, če ne že odločilna kriterija za obstoj na trgu ter hkrati za ohranjanje trajne konkurenčne prednosti. Smatram, da so poštenost, strokovnost, pravičnost, etičnost in vestnost vrednote, ki mi omogočajo, da svoje delo opravljam na najboljši oz. najučinkovitejši možen način. Če k tem prištejem še preostale osebnostne lastnosti, kot so sposobnost hitrega in alternativnega reševanja sporov, profesionalnost, kreativnost, visoko učinkovitost, zaupanje ter nenazadnje izrazit »socialni čut« pa lahko sklepate, da sem oseba, ki ji lahko v reševanje zaupate vsako vašo težavo oz. problem.

Opis ponudbe/storitev
Nudim storitve pravnega svetovanja z vseh pravnih področij, razen področja kazenskega prava. Predvsem sem specializiran za pripravo odškodninskih zahtevkov, raznoraznih dopisov, izdelavo pravnih mnenj, pripravo predlogov za osebne stečaje, pripravo predlogov za vrnitev vozniških dovoljenj, sestavo vseh vrst pogodb, itd. 

Konkurenčna prednost podjetnika
Od konkurence se razlikujem po samem načinu mojega dela, kot tudi specifičnem pristopu k razreševanju spora. Za vsako stranko si vzamem dovolj časa in celovito preučim sporno situacijo/dogodek (položaj stranke) ter ji na podlagi vseh relevantnih dejstev oz. okoliščin predstavim najboljšo možno rešitev. In ravno slednje (najboljša in najprimernejša rešitev za uporabnika mojih storitev) je moje glavno poslanstvo. Kot eno izmed glavnih prednosti od konkurence, predvsem odvetnikov, pa vidim tudi v dejstvu, da je strošek mojih storitev ugodnejši od stroškov odvetnikov.

Kaj ste dobili z vključitvijo v program PVSP? 
Pridobil sem ogromno podjetniškega znanja ter ostalih znanj, potrebnih za uspešen zagon oz. ustanovitev podjetja. 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.