SI / EN

BODI SOC

  • O projektu

Regionalna razvojna agencija Zasavje se je 14. aprila v Rogaški Slatini udeležila sestanka pridruženih partnerjev projekta BODI SOC - Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Projekt je namenjen vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo med drugim prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih in spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij.
 
Projekt bo okrepil informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva ter prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
 
Vodilni partnerji v projektu so RASR, d.o.o, Zavod VITICA, Gornja Radgona, so.p. in Zavod SLOKVA, so.p.
V okviru projekta se načrtujejo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v okviru katerih bo izvedeno najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančna podpora najmanj 42 socialnih podjetij.
 
Ciljne skupine projekta so obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu ter ostali akteriji ekosistema za podporo socialni ekonomiji. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.