SI / EN

Register strokovnjakov Centra za pravični prehod Zasavja

Obstoječi in potencialni deležniki, ki želijo sodelovati v razpisnih postopkih Sklada za pravični prehod, v večini primerov potrebujejo specializirano strokovno podporo pri tematikah, kot so razpisna dokumentacija, upoštevanje okoljskih standardov in načel ter drugih zahtevanih kriterijev. V prizadevanju, da bi te deležnike opremili s potrebno strokovno pomočjo, je Center za pravični prehod oblikoval register strokovnjakov, ki ima namen poenostaviti iskanje in dostop do kompetentnih izvajalcev in svetovalcev. Upravičencem omogoča lažji pregled strokovnih storitev in dostop do strokovnjakov, usposobljenih za podporo pri pripravi visoko kakovostnih projektov v skladu z usmeritvami Sklada za pravični prehod.

Še vedno vabimo vse pravne osebe, ki se prepoznajo kot kompetentni strokovnjaki na relevantnih področjih in izpolnjujejo pogoje, da se prijavijo za vpis v register na TEJ POVEZAVI. Vpis pravne osebe je brezplačen.


Podatki o organizaciji, ki ponuja strokovne storitve (pravna oseba)

 


Priimek in ime strokovnjaka 

 


Strokovni naziv

 


Elektronski naslov

 


Strokovna znanja in kompetence

 

Predtavitev in reference

Saver Inženiring d.o.o.

 


Aleš Šaver

 


Univ. dipl. inž. rud.

 


info@saver-en.si

 


 • Konceptualna in podrobna izdelava projektov
 • Uporaba in razumevanje DNSH načel
 • Analiza in ocena ogljičnega odtisa
 • Kreacija in validacija poslovnih modelov
 • Sestava in analiza poslovnih načrtov
 • Projektiranje tehničnih rešitev
 • Upravljanje in vodenje projektov
 
Infinite pure solutions d.o.o. Tina Štrukelj magistra pravnih znanosti tina@infinitepuresolutions.com
 • LCA analize in njihova interpretacija
 • Uporaba in razumevanje DNSH načel
 • Analiza in ocena ogljičnega odtisa
 • Na osnovi kredibilnih meritev (uveljavljeni mednarodni standardi in metodologije) izvajajo vrsto storitev, s katerimi pokrivajo področje trajnostnosti v podjetjih.
 • Izračuni ogljičnega odtisa in LCA analize, rešitve za zmanjševanje vašega ogljičnega odtisa ter izravnavo preostanka. Pomoč pri vpeljavi zahtev poročanja po Direktivi o poročanju podjetij o trajnostnosti in ostalih trajnostnih izzivih.

URTP PRO, Andrej Šumer s.p.

 


Andrej Šumer

 


Samostojni podjetnik

 


andrej.sumer@urtp-pro.si

 


 • Konceptualna in podrobna izdelava projektov
 • Kreacija in validacija poslovnih modelov
 • Sestava in analiza poslovnih načrtov
 • Upravljanje in vodenje projektov
 • Priprava digitalnih strategij za podjetja, priprava tržnih raziskav za podjetja, izvajanje delavnic za mlade podjetnike, svetovalne storitve v turizmu
 • Priprava dokumentacije za različne javne razpise. Priprava celovitega vodenja projektov, priprava poročila, dodatne analize, zapisnikov, koordinacija in vnos v elektronski sistem.
 • V obdobju 2017-2023 so uspešno pridobili 40 večjih projektov za podjetja na EU nacionalnih razpisih v skupni vrednosti 4,65 mio EUR in 54 manjših projektov za podjetja na EU nacionalnih razpisih v skupni vrednosti 521.917 EUR.

InoVine, Center za inovacije

 


Jan Stele 

 


mag. ekonomije

 


jan@ino-vine.com

 


 • Konceptualna in podrobna izdelava projektov
 • Uporaba in razumevanje DNSH načel
 • Analiza in ocena ogljičnega odtisa, Kreacija in validacija poslovnih modelov
 • Sestava in analiza poslovnih načrtov
 • Upravljanje in vodenje projektov, izdelava DIIP, IP
 • Dolgoletne izkušnje z razvojem projektov v energetiki, načrtovanje in koordinacija raziskovalno-razvojnih in investicijskih projektov.

InoVine, center za inovacije

 


Rok Berovič 

 


mag. posl. ved

 


projects@ino-vine.com

 


 • Konceptualna in podrobna izdelava projektov
 • LCA analize in njihova interpretacija
 • Uporaba in razumevanje DNSH načel
 • Analiza in ocena ogljičnega odtisa
 • Kreacija in validacija poslovnih modelov
 • Sestava in analiza poslovnih načrtov
 • Upravljanje in vodenje projektov, priprava investicijske dokumentacije, digitalne strategije
 • Dolgoletne izkušnje z načrtovanjem in vodenjem razvojnih in investicijskih projektov malih in velikih vrednosti, evalvacijo projektov na nacionalnih in mednarodnih programih financiranja, ustanovitvijo in vodenjem start-up podjetij, pridobivanjem različnih oblik financiranja projektov, razvojem in zagonom poslovnih idej.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL,FS)

 


dr. Rok Stropnik

 


Dr. strojništva (Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti)

 


rok.stropnik@fs.uni-lj.si

 

 • LCA analize in njihova interpretacija
 • Analiza in ocena ogljičnega odtisa
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI IL) Edin Lakić Univ. dipl. inž. el. edin.lakic@iri.uni-lj.si
 • Konceptualna in podrobna izdelava projektov
  Analiza in ocena ogljičnega odtisa, Kreacija in validacija poslovnih modelov
  Sestava in analiza poslovnih načrtov
  Upravljanje in vodenje projektov
 • Znanje s področij: pametna omrežja, integracija obnovljivih virov energije, delovanje in nadzor trgov z energijo (elektrika in plin), energetska učinkovitost ter energetska ekonomika.
RCR d.o.o. Aleš Zaletel Vodja projektne pisarne ales.zaletel@rcr-pro.eu
 • Upravljanje in vodenje projektov, Predstavitve razpisov in sofinanciranje projektov iz EU sredstev
 • Izkušnje s področij: tolmačenja razpisov in razpisnih pogojev, priprave vlog, vodenja, spremljanja in poročanja projektov, priprave in oddaje zahtevkov za izplačilo.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.