SI / EN

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (poslovnih con) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con (v nadaljevanju PC) na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga.

Območje izvajanja javnega razpisa je ožje območje pravičnega prehoda Zasavske premogovne regije, ki obsega območje občin: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Končni prejemniki so (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 7.764.705,88 EUR.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
  1. Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
  2. Nakup nezazidanih zemljišč;
  3. Storitve zunanjih izvajalcev;
  4. Informiranje in komuniciranje;
  5. DDV

Za javni razpis bodo izvedeni trije roki odpiranja:

Rok za predložitev vlog za prvi rok odpiranja je najkasneje do dne 2. 10. 2023.
Rok za predložitev vlog za drugi rok odpiranja je najkasneje do 30. 1. 2024.
Rok za predložitev vlog za tretji rok odpiranja je najkasneje do 1. 7. 2024.

Razpis in razpisno dokumentacijo lahko najdete TUKAJ.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.