SI / EN

Udeležba predstavnikov Zasavja na Platformi za premogovne regije

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek se je z župani in predstavniki zasavskih Občin udeležil Platforme za premogovne regije (Just Transition Platform Conference) v Bruslju. Na platformi si predstavniki držav, regij, socialnih partnerjev, industrije in civilne družbe izmenjujejo izkušnje in dobre prakse s področja prestrukturiranja premogovnih regij. Na konferenci je na vprašanja udeležencev odgovarjala tudi evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira. Poudarila je, da se moramo pri pravičnem prehodu zavedati, da rabimo vizijo za prihodnost, hkrati pa moramo iskati konkretne rešitve za življenje danes.

Themis Christophidou, generalna direktorica Direktorata za regionalno in urbano politiko DG REGIO je v uvodnem govoru povedala: "Zavedamo se časovnega pritiska, ki je pred nami. Pomagali bomo na vse možne načine in nudimo podporo na vseh področjih, vsako državo in njene izzive bomo obravnavali posebej. Spreminjamo razmišljanje in gradimo Evropo brez ogljikovega odtisa." Na okrogli mizi je bilo veliko govora tudi o vključevanju mladih, ki so, predvsem z vidika njihove prihodnosti, v ospredju pravičnega prehoda.

Zasavska delegacija se je ob konferenci na kratko sestala z namestnico generalne direktorice za izvedbo in mednarodne odnose Sofio ALVES iz Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko nato pa se je v Evropskem parlamentu sestala še s slovenskimi evroposlanci. Matjaž Nemec, Ljudmila Novak in Franc Bogovič so izpostavili svoje aktivnosti v EP in poglede na aktualna vprašanja, predstavniki zasavske regije pa so jim predstavili aktivnosti na področju izvajanja pravičnega prehoda, najpomembnejše projekte v občinah, aktualne in prihajajoče razpise ter aktivnosti Centra za pravični prehod Zasavja.

Omenjene teme so bile tudi v ospredju pogovorov na sedežu Direktorata za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) v Bruslju. Predstavnike Zasavja je sprejela Agnès Monfret, vodja enote REGIO.E.3 pri Evropski komisiji, z njeno ekipo. Visoka predstavnica Evropske komisije je predstavila njihove poglede na izvajanje pravičnega prehoda v Zaasvju in pohvalila prizadevanja lokalnih skupnosti in regionalne razvojne agencije pri vzpostavljanju pogojev za čimbolj uspešen in čimhitrjši pravični prehod v regiji. V prehodu v bolj zeleno in trajnostno naravnano Evropo si Evropska komisija prizadeva, da ne bi nihče ostal zadaj. Beseda je tekla tudi o večjem vključevanju mladih v vse procese in projekcijah za nadaljevanje Mehanizma za pravični prehod v prihodnji finančni perspektivi.

Udeležba predstavnikov Zasavja na konferenci je del aktivnosti v okviru soupravljanja Pravičnega prehoda Zasavja, ki so v celoti financirane iz dodatnih sredstev za tehnično pomoč, ki jih je RRA Zasavje pridobila s strani Evropske komisije.
 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.