SI / EN

RRA ZASAVJE AKTIVNA V ODBORU ZA SPREMLJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Direktor regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek se je 2. marca 2023 na Brdu pri Kranju udeležil prve seje Odbora za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Odbor je potrdil poslovnik ter merila za izbor operacij v okviru programa, s tem pa so izpolnjeni pogoji za prve razpise evropskih sredstev. "RRA Zasavje si je članstvo v odboru zagotovila kot ključni deležnik v procesu upravljanja Sklada za pravični prehod, aktivno sodelovanje v odboru pa je izjemnega pomena pri doseganju ciljev programa EKP in je pomemben del načrta za krepitev upravnih zmogljivosti in nadzora v izvajanju kohezijske politike," je poudaril Medvešek.

Člani odbora so se seznanili s predstavljenimi izhodišči načina izvajanja programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, krepitvijo upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence, s komunikacijskimi aktivnostmi in navodili za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Člani odbora bodo celotno programsko obdobje aktivno vključeni v proces izvajanja evropske kohezijske politike, je dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, in dodal, da je glavni cilj da bo evropski denar pristal tja, kamor je namenjen.

Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, invalidskih organizacij ter raziskovalnih organizacij in univerz. Skupaj je v odboru 43 članov, predsednik je državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc. Sej odbora se udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije, ki imajo svetovalno vlogo.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.