SI / EN

Prijavite svoje ideje za pravični prehod Zasavja

V četrtek, 22. 10. 2020, je v organizaciji izvajalca tehnične pomoči potekala spletna konferenca, na kateri je podjetje Deloitte predstavilo dosedanje in prihodnje aktivnosti v postopku tehnične pomoči Zasavski in Šaleški premogovni regiji.

V okviru tehnične pomoči je bil do sedaj izdelan osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda in je javnosti že dostopen na tej povezavi. Osnutek strategije je v postopku celovite presoje vplivov na okolje, po končanem postopku pa bo dan tudi v javno obravnavo.

Postopek tehnične pomoči je po izdelavi osnutka strategije vstopil v sklepno fazo, v kateri se bodo izdelali osnutki območnih načrtov za pravičnih prehod premogovnih regij. V območnem načrtu bodo navedeni projekti, ki bodo upravičeni do sofinanciranja iz Sklada za pravični prehod (SPP). Na spletni konferenci je bil predstavljen obrazec za prijavo projektne ideje, s katerim lahko prijavitelji prijavijo svoje projektne ideje za prestrukturiranje slovenskih premogovnih regij. Projektne ideje bodo ocenjene, tiste, ki bodo upravičene do sofinanciranja iz SPP pa bodo uvrščene v območni načrt za pravični prehod posamezne regije.

Vse upravičence, ki bi želeli prijaviti svojo projektno idejo za Območni načrt za pravični prehod Zasavja, vabimo, da izpolnijo prijavni obrazec, ki se nahaja na tej povezavi.  Izpolnjen se pošlje zunanjemu izvajalcu, neposredno ali preko naše agencije na naslov info@rra-zasavje.si. Prilagamo tudi prijavni obrazec, ki je izpolnjen na podlagi vzorčnega primera in si ga lahko naložite na tej povezavi.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.