SI / EN

Prestrukturiranje Zasavja kot premogovne regije omenjeno v poročilu Evropske komisije

Evropska komisija je marca v okviru evropskega semestra objavila Poročilo o Sloveniji 2020, v katerem je prvič omenjeno tudi prestrukturiranje Zasavja kot premogovne regije. Evropska komisija v okviru evropskega semestra celotno leto nadzira in koordinira izvajanje evropskih gospodarskih politik v Sloveniji in ji daje priporočila za njihovo izboljšanje, objava poročila o državi pa je ena od faz evropskega semestra. Vključitev Zasavja v letošnje Poročilo prav tako dokazuje, da Zasavje potrebuje podporo za gospodarsko in socialno prestrukturiranje, saj se še vedno spopada s težavami zaradi opustitve rudarske dejavnosti.

Navedba Zasavja v Poročilu je pomembna tudi zato, ker v njem Evropska komisija analizira trenutno stanje v regiji in predlaga ukrepe, ki se bodo financirali iz evropskega Mehanizma za pravični prehod, iz katerega naj bi bilo Zasavski in Šaleški regiji namenjenih več kot 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev (in še 700 milijonov povratnih sredstev). Ukrepi bodo podpirali naslednje dejavnosti:

  • produktivne naložbe mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, ki bodo spodbudile diverzifikacijo in preusmeritev gospodarstva;

  • naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter spodbujanje prenosa naprednih tehnologij v skladu s slovensko strategijo pametne specializacije;

  • naložbe v uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenovno dostopno čisto energijo;

  • naložbe v digitalizacijo;

  • izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev.


Zaradi onesnaženosti in degradacije okolja so predvideni tudi naslednji ukrepi: 

  • naložbe v regeneracijo in dekontaminacijo objektov, sanacijo zemljišč in projekte za spremembo namembnosti;

  • naložbe v krepitev krožnega gospodarstva.

V prihodnjih mesecih se bo s tehnično pomočjo Evropske komisije začelo pripravljati Načrt za pravični prehod Zasavja, v katerem bodo navedene dejavnosti (projekti), ki se bodo podprli s sredstvi Mehanizma za pravični prehod. V izdelavo načrta bodo vključeni vsi zasavski deležniki, ki lahko pripomorejo k uspešnemu  prestrukturiranju regije. Hkrati pa lahko ta predstavlja osnovo za okrevanje regije po kriznem obdobju, ki ga je povzročila epidemija novega virusa. 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.