SI / EN

Predstavitev razpisa za ekonomsko-poslovno infrastrukturo v Zasavju

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 23. avgusta 2023 gostila informativni dogodek namenjen predstavitvi javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje ekonomsko - poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji, ki poteka v okviru Sklada za pravični prehod za obdobje 2023-2026. »Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj,« je povedala strokovna sodelavka za soupravljanje pravičnega prehoda na RRA Zasavje Maja Čepič Žnidar. »Predstavniki ministrstva so osvetlili ključne podrobnosti razpisa in predstavnikom občin, ki so upravičenke po tem razpisu, omogočili razrešitev vprašanj povezanih z razpisno dokumentacijo.«

V uvodu so predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj strokovno in podrobno predstavili vse ključne vidike javnega razpisa. Glavni namen javnega razpisa je zagotoviti finančno podporo za celovito sanacijo in revitalizacijo prostorsko in okolijsko degradiranih območij v Zasavski premogovni regiji, ki so zgodovinsko povezana s premogovništvom in rabo premoga. Upravičeni prijavitelji so občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije - Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Lokacije za ureditev v skladu z določili razpisne dokumentacije, morajo biti izbrane na območjih, ki so degradirana zaradi neposredne povezave s premogovništvom.

S sodelovanjem na informativnem dogodku so bili potencialni prijavitelji opremljeni z informacijami in znanjem, ki jim bodo pomagali pri pripravi uspešnih prijav na razpis. To bo prispevalo k boljšemu koriščenju sredstev Sklada za pravični prehod in k uresničevanju ciljev trajnostne preobrazbe Zasavske premogovne regije v naslednjih letih.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.