SI / EN

Objavljen Akcijski načrt za Zasavsko premogovno regijo v tranziciji

Na Portalu energetika je bil objavljen Akcijski načrt za Zasavsko premogovno regijo v tranziciji, v katerem so navedeni ukrepi za prestrukturiranje Zasavske regije. Akcijski načrt bo služil kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod, iz katerega bo namenjenih 235 milijonov EUR za prestrukturiranje slovenskih premogovnih regij.

Do akcijskega načrta, ki je v angleščini, lahko dostopate preko te povezave. Na agenciji si prizadevamo, da bi se načrt prevedel tudi v slovenščino.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.