SI / EN

Javno povabilo za vpis v register strokovnjakov Centra za pravični prehod Zasavja

Obstoječi in potencialni deležniki, ki želijo sodelovati v razpisnih postopkih Sklada za pravični prehod, v večini primerov potrebujejo specializirano strokovno podporo pri tematikah, kot so razpisna dokumentacija, upoštevanje okoljskih standardov in načel ter drugih zahtevanih kriterijev. V prizadevanju, da bi te deležnike opremili s potrebno strokovno pomočjo, Center za pravični prehod oblikuje register strokovnjakov. Ta register ima namen poenostaviti iskanje in dostop do kompetentnih izvajalcev in svetovalcev.

Vabimo vse pravne osebe, ki se prepoznajo kot kompetentni strokovnjaki na relevantnih področjih in izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da se prijavijo za vpis v register. Vpis pravne osebe je brezplačen.

V luči naših prizadevanj za zagotavljanje kakovostne projektne podpore upravičencem Sklada za pravični prehod izdajamo to javno povabilo za vpis strokovnjakov v centraliziran register strokovnjakov Centra za pravični prehod Zasavja.

NAMEN IN CILJ POVABILA

Namen tega javnega povabila je vzpostavitev registra strokovnjakov, oblikovanega tako, da upravičencem omogoča lažji pregled strokovnih storitev in dostop do strokovnjakov, usposobljenih za podporo pri pripravi visoko kakovostnih projektov v skladu z usmeritvami Sklada za pravični prehod.

UPRAVIČENOST ZA VPIS

Javno povabilo je namenjeno strokovnjakom z dokazljivimi izkušnjami in znanji na področju priprave projektne dokumentacije ter specifičnih sektorjih, ki so relevantni za razpise. To vključuje, a ni omejeno na, okoljske, finančne in poslovne vidike projektov.

Pravni status: Upravičeni so vsi subjekti z legalnim statusom pravne osebe, ki so registrirani za izvajanje svoje dejavnosti najmanj 12 mesecev pred datumom oddaje prijave. To vključuje gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode, društva ter druge pravne subjekte.

V luči naših prizadevanj za zagotavljanje kakovostne projektne podpore upravičencem Sklada za pravični prehod izdajamo to javno povabilo za vpis strokovnjakov v centraliziran register Centra za pravični prehod Zasavja.

ZAHTEVANA PODROČJA STROKOVNOSTI

Od kandidatov pričakujemo strokovna znanja in veščine iz enega ali več spodaj navedenih področij. Če se vaša ekspertiza ne umešča v spodnja področja, v prijavnem obrazcu predstavite vaše področje pod kategorijo drugo.
 • Konceptualno in detajlno oblikovanje projektov
 • LCA analize in njihova interpretacija
 • Razumevanje in uporaba DNSH načel
 • Ocenjevanje in analiza ogljičnega odtisa
 • Kreacija in validacija poslovnih modelov
 • Izdelava in analiza poslovnih načrtov
 • Načrtovanje tehničnih rešitev
 • Upravljanje in vodenje obsežnih projektov
 • Drugo

POSTOPEK VPISA

Za vpis v register morajo kandidati:
 • Izpolniti spletni obrazec z vsemi relevantnimi podatki (točka 11)
 • Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega strokovnjaka posebej (v primeru, da je v organizaciji zaposlenih več strokovnjakov);
 • Posredovati aktualni življenjepis na kristijan.adamlje@rra-zasavje.si  
 • Opraviti intervju s predstavniki Centra za pravični prehod, kjer bodo preverjene kvalifikacije in kompetence
 
Po uspešnem intervjuju bo kandidat dodan v register, ki bo objavljen na spletnih mestih Regionalne razvojne agencije Zasavje in na portalu Pravični prehod Zasavja (v nastajanju).
 

KRITERIJI ZA IZBOR

Kandidati bodo ocenjeni glede na predstavljene reference in skladnost z zahtevanimi področji ekspertize.

ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Vse pridobljene osebne in profesionalne podatke bomo obdelovali v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

OBVEZNOSTI VPISANIH STROKOVNJAKOV

Od registriranih strokovnjakov pričakujemo, da se odzivajo pravočasno in strokovno na vse poizvedbe upravičencev, aktivno delijo svoje znanje in zagotavljajo storitve najvišje kakovosti.

AŽURIRANJE REGISTRA

Register bo redno osveževan z vsako novo uspešno vključitvijo strokovnjaka.

STROŠKI VPISA

Vpis v register je brezplačen.  

PRIJAVNI OBRAZEC 

Za vpis v Register strokovnjakov izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na TEJ POVEZAVI

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Vpis v Register strokovnjakov Centra za pravični prehod Zasavje, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Zasavje, ne predstavlja uradne podpore ali potrditve s strani Regionalne razvojne agencije Zasavje. Regionalna razvojna agencija Zasavje ne prevzema odgovornosti za poslovna razmerja, ki nastanejo med naročniki in izvajalci storitev in ne jamči za kakovost storitev, ki jih nudijo izvajalci vpisani v omenjen register. Odgovornost za preverjanje strokovnjakov in kakovost njihovih storitev je na strani naročnikov storitev.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.