SI / EN

Javna razgrnitev Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Ministrstvo za infrastrukturo začenja z javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda in dopolnjenega okoljskega poročila (Strategija). Strategija za Zasavje opredeljuje smer razvoja do leta 2040 po harmoničnem scenariju, ki predvideva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo. Javna razgrnitev in objava strategije, ki bo osnova za črpanje sredstev iz evropskega Mehanizma za pravični prehod, bo potekala od 15. 3. do 15. 4. 2021.

Več o osnutku strategije in možnosti za podajanje pripomb ter mnenj nanjo si lahko preberete na tej povezavi.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.