SI / EN

Izmenjevanje dobrih praks med evropskimi premogovnimi regijami

V maju in juniju je Regionalna razvojna agencija Zasavje sodelovala v programu exchangeEU, ki ga vodi sekretariat Evropske komisije za Pravični prehod premogovnih regij. Program je namenjen izmenjavi dobrih praks med evropskimi premogovnimi regijami, ki opuščajo ali so opustile premogovno dejavnost in bodo zato upravičene do evropske podpore iz Mehanizma za pravični prehod.  Zasavska regija je v tem programu sodelovala s premogovnima regijama Severna Madžarska in češko Moravsko-Šlezijsko regijo, predstavniki naše regije pa so ti regiji tudi obiskali.

Na Severnem Madžarskem so nam predstavili načrte z zapiranjem odprtega kopa lignita in termoelektrarne Matra, ki ima 1 GW inštalirane moči. Premogovnik in termoelektrarno nameravajo zapreti do leta 2027. Slednjo pa bodo nadomestili s plinskoparno elektrarno in z elektrarnami na obnovljive vire energije, ki bodo omogočile nadaljnjo obratovanje industrijskega parka, v katerem je trenutno zaposlenih več kot 4.000 ljudi.

Češki partnerji so nam predstavili načrte s prestrukturiranjem območij dveh pred kratkim zaprtih rudnikov, in sicer rudnikov Lazy in Doubrava, ki sta skupaj zaposlovala preko 4.000 rudarjev. Nekateri od teh so se po zaprtju rudnika upokojili, največ pa se jih je preusposobilo in zaposlilo v drugih regijskih podjetjih, predvsem tistih, ki so povezana z avtomobilsko industrijo. Na območju zaprtih rudnikov bo regija ustanovila stanovanjsko - poslovni coni, v katerih bodo ustvarjeni pogoji za razvoj zagonskih podjetij in tistih, ki razvijajo tehnologije za rabo obnovljivih virov energije. Predstavili so nam tudi območje Dolnih Vitkovic v Ostravi, kjer so rudnik in bivšo koksarno spremenili v turistični park, v katerem obiskovalce seznanjajo z rudarsko dediščino širše regije.

Predstavnike obeh regij, katerim sta se pridružila tudi predstavnika sekretariata EK za pravični prehod, smo dva dni na tematskem seminarju gostili tudi v Zasavju. Na seminarju smo izvedli delavnico o območnih načrtih za pravični prehod premogovnih regij in vključevanju deležnikov v proces pravičnega prehoda. Nato smo za udeležence organizirali študijski obisk Zasavja, v okviru katerega smo jih peljali na ogled Europarka in Pristana v Zagorju, ki sta primer dobrih praks o rehabilitaciji degradiranih območij. Udeleženci so si nato v Trbovljah ogledali podjetniški inkubator Katapult, proizvodnjo v podjetju Dewesoft in muzej 4dritl, ki uspešno ohranja rudarsko dediščino Zasavja. V Hrastniku so si udeleženci ogledali novo sončno elektrarno v Prapretnem, predstavljen pa jim je bil tudi koncept energetske zadruge Zeleni hrast, ki naj bi z izgradnjo sončne elektrarne na hrastniški osnovni šoli ustanovila prvo energetsko skupnost v Sloveniji.

Na agenciji načrtujemo, da bomo z obema premogovnima regijama tudi v prihodnje sodelovali v projektih, ki jih bomo skupaj zasnovali za pravični prehod vseh treh premogovnih regij.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.