SI / EN

Evropski podnebni pakt

Evropska komisija je sporočila, da bo po koronakrizi zagon evropskega gospodarstva temeljil na Evropskem zelenem dogovoru, zato bo s svojimi sredstvi podprla zagona gospodarstva, ki bo temeljil na čisti energiji, proizvajal čistejša prevozna sredstva in bo pripomogel k bolj zdravemu življenjskemu okolju. Slednje se bo doseglo s proizvodnjo bolj trajnostne in zdrave hrane. Spodbujalo se bo ponovno uporabo materialov, zato da se bo zmanjšala količina odpadkov. Spodbujana bo prav tako obnova hiš, da bodo te postale energetsko učinkovitejše in udobnejše za bivanje. Cilj Komisije je, da Unija iz krize z Zelenim dogovorom izstopi bolj zdrava in močnejša.

Za dosego teh ciljev bo potrebno sodelovanje državljanov, družbenih ter gospodarskih organizacij, zato je Evropska komisija zagnala Evropski podnebni pakt, s katerim bo podala vsem deležnikom možnost za predlaganje novih podnebnih aktivnosti, izmenjavi informacij in dobrih praks, ki jim lahko drugi sledijo. Evropske spodbude iz Evropskega zelenega dogovora bodo iz evropskega proračuna, predvsem iz Mehanizma za pravični prehod, na voljo tudi Zasavju. Zelo zaželeno je zato, da se poleg naše agencije Evropskemu podnebnemu paktu pridružijo tudi zasavski posamezniki in organizacije, zato vas vabimo, da na tej povezavi izpolnite kratko prijavnico in anketo.

(Prijavnica in anketa sta v angleščini. Če imate zaradi tega težave pri izpolnjevanju, se lahko za pomoč obrnete tudi na nas.) 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.