SI / EN

EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA TEHNIČNO POMOČ ZA ŠALEŠKO - SAVINJSKO IN ZASAVSKO REGIJO

Podporna služba Evropske komisije za strukturne spremembe je 21. 10. 2019 odločila, da bo Šaleško - Savinjski in Zasavski pilotni regiji nudila tehnično pomoč v vrednosti do pol milijona evrov, s katero bo za pilotno regijo izdelala strategijo z akcijskim načrtom. Slednji bo vseboval projekte, ki bodo ključni za prestrukturiranje regije.
 
Tehnična pomoč je bila odobrena na podlagi vloge za tehnično pomoč Zasavski razvojni regiji, ki jo je Regionalna razvojna agencija Zasavje vložila v okviru Platforme za premogovne regije v tranziciji. Vloga je bila lansko leto zavrnjena, ta teden pa jo je evropska komisija obudila in prilagodila tako, da se bo tehnična pomoč nudila celotni pilotni regiji. Na podlagi vloge naše agencije bo tako komisija nudila pomoč celotni pilotni regiji, ki vključuje tudi Zasavsko razvojno regijo. Upravičenec do pomoči pa bo namesto naše agencije Ministrstvo za infrastrukturo.
 
Projekti, ki bodo vključeni v akcijski načrt strategije, bodo upravičeni do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za pravično tranzicijo (ang. Just Transition Fund). Program sklada, ki bo ustanovljen za naslednjo finančno perspektivo EU, bo znan verjetno že do konca leta. Lansko leto se je ocenjevalo, da bo vreden 5 milijard evrov, s prihodom nove komisije, ki bo dala poseben poudarek iniciativi Dogovor za zeleno Evropo (ang. European Green Deal), pa naj bi se vrednost sklada še povišala. Projekti za prestrukturiranje Zasavske razvojne regije, ki bodo vključeni v strategijo, bodo tako lahko financirani iz tega sklada. Strategija bo predložena v potrditev Državnemu zboru RS, zato bo verjetno podprta tudi s strani države.
 
V prihodnjih mesecih bo Evropska komisija objavila javno naročilo, s katerim bo izbrala izvajalca za pripravo strategije za Savinjsko - Šaleško in Zasavsko pilotno regijo.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.