SI / EN

Delavnica: Trajnostno in krožno - ključni sestavini uspeha

Center za pravični prehod Zasavja je 9. novembra 2023 organiziral delavnico z naslovom Trajnostno in krožno - ključni sestavini uspeha. Namen delavnice je bil razjasniti ključna načela krožnega gospodarstva in raziskati možnosti za vključevanje teh načel v razvojne procese, ki potekajo v sektorjih zasavske regije. Spodbujanje premika od linearnega k krožnemu gospodarstvu je izjemnega pomena za učinkovit pravični prehod.

Delavnica je združila pomembne lokalne deležnike iz Zasavja, ki prispevajo k pravičnemu prehodu regije v smeri krožnega in trajnostnega gospodarstva. Vodili sta jo mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica inštituta za krožno gospodarstvo Circular Change & so-predsedujoča ECESP, ter Meta Pezdir, vodja projekta PSLifestyle pri Circular Change.
Uvodni del delavnice je bil namenjen spoznavanju načel trajnosti in krožnega gospodarstva. Sledilo je delo v skupinah, kjer so udeleženci delili svoje ideje in vire za spodbujanje t.i. zelenega prehoda regije v smislu krožnega gospodarstva. Poseben poudarek je bil na lestvici 9R, ki je ključna za razvoj krožnih poslovnih modelov.

Med vrhunci delavnice izpostavljamo identifikacijo velikega števila priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v regiji. Poudarjen je bil pomen lokalnih lastnosti, kot so delavnost in ustvarjalnost, za razvoj uspešnih zgodb. Priložnosti so obsegale različna področja, od turizma do reciklaže in inovacij, kot je 3D tisk.

Cilj delavnice je bil osvetliti pojem krožnega gospodarstva, identificirati ključne deležnike v Zasavju in začeti dolgoročnejši proces integracije principov krožnega gospodarstva v različnih sektorjih regije.

Zahvaljujemo se vsem 13 udeležencem iz različnih sektorjev, ki so prispevali k bogatemu dialogu in izmenjavi idej. Posebna zahvala gre mag. Ladeji Godina Košir in Meti Pezdir za izjemno vodenje delavnice.

V zaključku delavnice smo spoznali tudi spletno aplikacijo PSL, ki omogoča izračun osebnega ogljičnega odtisa in posameznika usmeri k trajnostnemu življenjskemu slogu.
Za več informacij na temo krožne ekonomije v zasavski regiji se povežite s Centrom za pravični prehod Zasavja.

*Dogodek je financiran iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.