SI / EN

Center za pravični prehod Zasavja

  • Center za pravični prehod Zasavja
  • Soupravljanje pravičnega prehoda

Na RRA Zasavje deluje Center za pravični prehod, ki služi kot vstopna točka za potencialne prijavitelje, kot tudi širšo javnost, ki jo zanimajo aktivnosti Sklada za pravični prehod. 

Center za pravični prehod je enota, ki deluje ločeno od nalog, ki se jih opravlja v okviru upravljanja. Namen centra je izvajanje naslednjih aktivnosti: 
  • vzpostavljanje lokalnih partnerstev in mreženje za potrebe izvajanja projektov oz. operacij,
  •  izvajanje usposabljanj in krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev,
  • zagotavljanje podpore pri pripravi projektov (podpora pri izdelavi projektnih idej, pripravi vlog, investicijske dokumentacije ipd.),
  • spremljanje izvajanja projektov in podpora pri projektnem upravljanju ter evidentiranje prostorsko in okoljsko degradiranih območij (stanje, optimalna raba, način in časovnica sanacije,…),
  • priprava študij in analiz, potrebnih za učinkovito in pravočasno izvajanje strategije in z njo povezanih programov, ukrepov ali projektov,

Center za pravični prehod deluje tudi kot glavna informacijska točka ter s tem skrbi za dosledno izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja tako lokalnih deležnikov pravičnega prehoda (npr. občanov, projektnih sponzorjev, delavcev v premogovništvu ipd.) kot tudi širše zainteresirane javnosti. Prav tako koordinira aktivnosti vseh deležnikov v regiji (mladi, NVO, socialni partnerji, gospodarstvo, lokalne skupnosti, drugo) pri aktivnostih povezanih z izvajanjem ONPP Zasavske regije.

Nosilcem projektov je spodaj na voljo obrazec za identifikaicjo projektne ideje. Za izvedbo kakovostnega svetovanja pri razvoju vašega projekta, lahko izpolnjen obrazec predhodno posredujete na spodaj navedene kontakte.

Center za pravični prehod se nahaja na sedežu Regionalne razvojne agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi. 

Za vse informacije smo na voljo na spodnjih kontaktih.


Martin Šikovc, vodja oddelka 
martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386(0)70 789 033
Kristijan Adamlje, strokovni sodelavec
kristijan.adamlje@rra-zasavje.si
+386(0)40 186 526
Barbara Avsenak, strokovna sodelavka
barbara.avsenak@rra-zasavje.si
+386(0)70 484 201


Regionalna razvojna agencija bo z organom upravljanja (OU) in posredniškimi telesi (PT) tudi soupravljala pravični prehod.

Predvideno je : 
-sodelovanje pri načrtovanju sistema izvajanja pravičnega prehoda,
-sodelovanje z OU (organ upravljanja) pri aktivnostih na regionalni ravni za zagotavljanje partnerstva z mladimi, nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji, gospodarstvom, predstavniki lokalnih skupnosti, inštituti in drugimi,
-članstvo v odboru za spremljanje programa EKP 21 - 27,
-sodelovanje pri pripravi in spremembah območnega načrta,
-sodelovanje s PT (posredniškimi telesi) v postopkih izbora operacij,
-pregledovanje in podajanje mnenj o skladnosti vlog za odločitev o podpori z območnim načrtom,
-spremljanje izvajanja območnega načrta: pripravljanje poročil o izvajanju (kvartalnih, letnih, končnih), poročanje OU,
-sodelovanje z OU in PT pri vrednotenju izvajanja ONPP.Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.