SI / EN

Začetek priprave Regionalnega razvojnega programa regije Zasavje za obdobje 2021-2027

Razvojni svet zasavske regije se je na 9. korespondenčni seji dne 26. 9. 2018 seznanil pozivom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov 2021-2027 in Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027, ki ga je potrdila Vlada RS.

Svet je sprejel tudi sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa (RRP) razvojne regije Zasavje za obdobje 2021-2027 in sprejel Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi in Litija.

S potrditvijo se je tudi uradno začel postopek priprave omenjenega dokumenta, ki predstavlja temeljni programski dokument na regionalni ravni za novo programsko obdobje.


Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 je na voljo TUKAJsklep o seznanitvi s pozivom MGRT in Programom priprave pa je na voljo TUKAJ.

* Priloga Programa priprave: Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027
Več o Regionalnem razvojnem programu razvojne regije Zasavje 2021 - 2027 je na voljo v rubriki "Razvojni svet zasavske regije".
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.