SI / EN

RRA Zasavje je pridobila tehnično pomoč za razvoj čistih vodikovih tehnologij

Regionalna razvojna agencija Zasavje s partnerji je bila uspešna na razpisu H2Regions, ki dodeljuje pomoč evropskim regijam za razvoj čistih oz. zelenih vodikovih tehnologij. Razpis se izvaja v okviru program Clean Hydrogen patnership. Zasavska regija je tako ena izmed petnajstih evropskih regij, ki bo v letu 2023 upravičena do te pomoči.

V letu 2022 je RRA Zasavje vodila pripravo projektnega koncepta za integracijo čistih vodikovih tehnologij v zasavski regiji. V sodelovanju  s HSE d.o.o., Steklarno Hrastnik d.o.o., ELES d.o.o., Plinovodi d.o.o., Inštitutom Jožef Štefan, SRIP -  Krožno gospodarstvo in drugimi so v prejšnjem letu razvili koncept projekta, s katerim bi v zasavski regiji vzpostavili dve večji enoti za proizvodnjo zelenega vodika in predlagali načine za lokalno uporabo proizvedenega plina.

Predlagan koncept predvideva proizvodnjo cca. 250 ton zelenega vodika na leto. Proizveden je z elektrolizo (cepljenje vodne molekule) pri čemer mora biti proces napajan z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

»Kot regija z bogato tradicijo v energetiki je smiselno, da to dejavnost ohranimo. Pri tem je pomembno, da preidemo na najsodobnejše in čiste tehnologije ter uporabimo ohranjeno energetsko infrastrukturo oziroma vodikove tehnologije integriramo v industrijsko dejavnost v regiji. Z zelenim vodikom lahko povečamo energetsko neodvisnost regije, razogljičimo industrijsko dejavnost, sprožimo razvoj novih poslovnih modelov in spodbudimo razvoj novih gospodarskih dejavnosti, ki uporabljajo vodik kot vstopni reagent (surovino),« je ob tem povedal koordinator priprave projektnega koncepta Kristijan Adamlje iz RRA Zasavje.  

Razvoj zasavskega vodikovega projekta bo podprlo svetovalno podjetje Element Energy iz Velike Britanije. Zasavski regiji bodo v letu 2023 nudili 360 svetovalnih ur oziroma 45 dni za razvoj vodikovega projekta. Cilj svetovanja je izdelana projektna dokumentacija.

Zeleni vodik je vsekakor perspektivna naložba in podprta z evropskim programskim dokumentom RepowerEU, ki spodbuja neodvisnost Evrope od nezanesljivih dobaviteljev fosilnih energentov. Za področje učinkovite rabe energije, proizvodnje čiste energije in diverzifikacijo energetskih virov v Evropi je v okviru različnih programov na voljo več sto milijard povratnih in nepovratnih sredstev,« je še pojasnil Adamlje.

Za več informacij o projektnem konceptu proizvodnje in uporabe zelenega vodika v zasavski regiji se povežite z RRA Zasavje.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.