SI / EN

Priložnosti za mlade v okviru evropske kohezijske politike!

Evropska kohezijska politika je glavno investicijsko orodje v EU, ki je eno ključnih orodij za financiranje delovnih mest in rasti, izboljšanje kakovosti življenja državljanov, ustvarjanje solidarnosti, izboljšanje socialne, ekonomske in teritorialne konvergence ter razvoja v regijah EU.

V okviru projekta YOUTHopia je bila izdelana zloženka, v kateri so predstavljene možnosti za mlade v okviru evropske kohezijske politike, kot tudi dobre prakse iz partnerskih regij v projektu. Zloženko si lahko prenesete na tem naslovu ali jo prenesete iz priponke pod novico. 

Cilj projekta YOUTHopia je usmerjen v medijsko vodeno komunikacijsko kampanjo o ozaveščanju mladih o ciljih in možnost iz naslova kohezijske politike, uresničevanja nalog Evropske Komisije in regij pri izvajanju kohezijske politike in spodbujanje dialoga med deležniki, predvsem mladimi in oblikovalci kohezijske politike.

Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.