SI / EN

Socialna aktivacija dolgotrajno brezposlenih

  • O projektu
RRA Zasavje v obdobju od junija 2018 sodeluje pri dveh enoletnih projektih s področja socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih, ki se izvajata v občinah Trbovlje in Hrastnik.

Oba projekta koordinira JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti iz Celja, v sklopu vsakega od njiju pa se bosta izvedla dva 6-mesečna programa. V vsak program bo do konca tega leta vključenih 15 udeležencev, skupaj v vsaki občini trideset.

Za izvajanje obeh projektov je torej Zasavski regiji namenjenih 186.000 €. Projekta delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Koordinator je kandidiral na javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.


CILJ PROJEKTA:
Ključni cilj projektov je, da bodo koordinatorji v sodelovanju s pridruženimi partnerji razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin v občinah Trbovlje in Hrastnik.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Aktivnosti obeh projektov bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.


Vloga RRA Zasavje kot pridruženega partnerja v projektu je v prepoznavanju problematike oseb iz ciljnih skupin in možnosti njihovega vključevanja v aktivnosti RRA Zasavje ter povezovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju in možnost nadaljnjega povezovanja.
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.