SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

RRA ZASAVJE IN PROGRAM HRT 2013-2020

RRA Zasavje
 izvaja instrumente oz. promocijo instrumentov  v okviru Ukrepa 1 -   Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020, ki spada v okvir Programa HRT 2013-2020, in sicer za območji občin Hrastnik in Trbovlje. Območje občine Radeče pokriva Regionalna razvojna agencija Posavje

Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 vključuje naslednje instrumente, ki se izvajajo v vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo:
RRA Zasavje skrbi za promocijo Instrumentov 1-4, saj gre znotraj teh instrumentov za razpise, ki jih izvajajo različni razpisovalci (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoSlovenski podjetniški sklad ter Slovenski regionalno razvojni sklad), za boljšo in učinkovitejšo promocijo pa izvajamo tudi svetovanja v okviru HRT sred

Promocija območja privabljanja tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa ter Podjetno v svet podjetništva Hrastnik Radeče, Trbovlje (PVSP HRT) se samostojno izvajata pod okriljem RRA Zasavje, s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za lažje in učinkovito razumevanje Programa ter posredovanje informacij, se lahko obrnete na posameznike znotraj agencije, ki skrbijo za posamezne instrumente znotraj Programa: 

Instrument 1-4: Lucija Vasiljević (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si) in Andraž Malovrh (andraz.malovrh@rra-zasavje.si)
Instrument 5: Barbara Avsenak (barbara.avsenak@rra-zasavje.si)
Instrument 6: Jernej Lipar (jernej.lipar@rra-zasavje.si)