SI / EN

Območna načrta za pravični prehod premogovnih regij uradno poslana na Evropski komisiji

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 28.10.2022 Evropski komisiji uradno poslala Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 ter območna načrta za pravični prehod za obe premogovni regiji: Zasavsko in Savinjsko-Šaleško. V območnih načrtih so opredeljeni ukrepi za lajšanje socialno-ekonomskih izzivov, ki so posledica prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za 2030 ter podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050, ki bodo podprti iz Sklada za pravični prehod, v skupni vrednosti 249 mio EUR.

Vse dokumente lahko najdete na spletni strani RRA Zasavje.


Vir: https://evropskasredstva.si/

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.