SI / EN

Srečanje zasavskih županov ter poslancev DZ in ministrov iz Zasavja

Trbovlje, 13. januar 2020 – Danes so se v Trbovljah na pobudo Razvojnega sveta zasavske regije sestali zasavski župani ter poslanci Državnega zbora RS in ministra iz Zasavja. Srečanja so se udeležili Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje, Marko Funkl, župan občine Hrastnik, Majtaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi, štirje poslanci DZ iz Zasavja - Nina Maurovič, Ivan Hršak, Soniboj Knežak, Primož Siter, dva ministra iz Zasavja - minister za javno upravo Rudi Medved in minister za kulturo mag. Zoran Poznič ter predsednica Razvojnega sveta zasavske regije mag. Staša Baloh Plahutnik.

Pobudo za srečanje je na 13. seji 5. decembra lani podal Razvojni svet zasavske regije, in sicer z namenom seznanitve poslancev in ministrov z aktualnim dogajanjem v regiji.

Župani so poslancem in ministroma predstavili pobude za prenos lastništva degradiranih površin z države na lokalne skupnosti. V skladu z obstoječo zakonodajo namreč lahko država za razvojne namene lokalnih skupnosti neodplačno prenese svoje premoženje na njih. Prisotni so podali načelno podporo pobudi županov občin Trbovlje in Hrastnik za tovrsten prenos še v letošnjem letu.
Podali so tudi pobudo za pripravo zakona o monitoringu nekdanjih rudarskih površin in izrazili interes, da je sedež družbe, ki bi izvajala monitoring, v Zasavski regiji.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je poslancem in ministroma predstavila pripravo novega Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021-27 ter nabor projektov, vključenih v Dogovor za razvoj zasavske regije.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo t.i. Platforme za premogovne regije v tranziciji, kjer bosta kot skupna pilotna regija Zasavska in Savinjsko-Šaleška regija upravičeni do dodatnih evropskih sredstev za prestrukturiranje obeh regij.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.