SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Council of the public institution Regional developmetn agency Zasavje


Council of the public institution Regional Development Agency Zasavje is composed of 8 members:
ASSAYED IVANA
ŠURINA DARKO
SKOBE MIRAN 
SIMERL JERNEJ
DROBEŽ MATEJ
KOPRIVŠEK MITJA 
 
Regional Development Agency Zasavje employee representative
ŠIKOVC MARTIN
 
The representative of the interested public
BALOH PLAHUTNIK STAŠA