SI / EN

Links/connections


Municipalities of the Zasavje Region
The municipality Trbovlje
http://www.trbovlje.si/
The municipality of Zagorje ob Savi
http://www.zagorje.si/
The municipality of Hrastnik
http://www.hrastnik.si/
The municipalitay of Litija
https://www.litija.si/ 

Ministries
Ministry of Economic Development and Technology
http://www.mgrt.gov.si/
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
http://www.mkgp.gov.si/
The Ministry of Environment and Spatial Planning
http://www.mop.gov.si/
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
http://www.mddsz.gov.si/
Ministry of Finance
http://www.mf.gov.si/si/
Ministry of Infrastructure
http://www.mzi.gov.si/
Ministry of Education, Science and Sport
http://www.mizs.gov.si/
Ministry of Public Administration
http://www.mju.gov.si/
Ministry of Culture
http://www.mk.gov.si/
Ministry of  the Interior
http://www.mnz.gov.si/
Ministry of Defence
http://www.mo.gov.si/
Ministry of Justice
http://www.mp.gov.si/
Ministry of Health
http://www.mz.gov.si/
Ministry of Foreign Affairs
http://www.mzz.gov.si/
 
Government services
IMAD - Institute of Macroeconomic Analysis and Development
http://www.umar.gov.si/
Republic of Slovenia Statistical Office
http://www.stat.si/statweb
Government Communication Office
http://www.ukom.gov.si/
Financial Administration of the Republic of Slovenia
http://www.fu.gov.si/
Slovenian Environmental Agency
http://www.arso.gov.si/
Financial Office Hrastnik
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_hrastnik/
 
Economy
Regional chambers of craft and small business Hrastnik
http://www.ozs.si/Ozbornici/OOZ/Hrastnik/Kontaktiinlokacija.aspx
Regional chambers of craft and small business Trbovlje
http://www.ozs.si/Ozbornici/OOZ/Trbovlje/Kontaktiinlokacija.aspx
Regional chambers of craft and small business Zagorje ob Savi
http://www.ozs.si/Ozbornici/OOZ/ZagorjeobSavi/Kontaktiinlokacija.aspx
Chamber of Commerce Regional Chamber Zasavje
https://www.gzs.si/oz_zasavje
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
https://www.gzs.si/
The Chamber of Craft and Small Business of Slovenia
http://www.ozs.si/
Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments
http://www.podjetniski-portal.si/
e-VEM - National portal for business entities and entrepreneurs
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
SPIRIT Slovenia - Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Fore­ign Investments and Technology
http://www.spiritslovenia.si/
Slovene Enterprise Fund
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
 
Human resources
Employment Service of Slovenia, regional service Trbovlje
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=1200
Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund
http://www.sklad-kadri.si/
Employment Service of Slovenia
http://www.ess.gov.si/
Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training
http://www.cpi.si/
People's University Zasavje
http://www.zlu-trbovlje.si/
Slovenian Institute for Adult Education
http://www.acs.si/
 
Environment, spatial planning and infrastructure
Eco Fund – Slovenian Environmental Public Fund
https://www.ekosklad.si/
Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia
http://www.kgzs.si/
Slovenia Forest Service
http://www.zgs.si/zavod_za_gozdove_slovenije/index.html
The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation
http://www.zrsvn.si/sl/default.asp
Regional Environmental Center Slovenia
http://www.rec-lj.si/
 
NGOs
Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs (CNVOS)
http://www.cnvos.si/
Foundation for Financing Disability and Humanitarian Organisations in the Republic of Slovenia
http://www.fiho.si/index.php?id=razpis10.php
Institute for the development of youth mobility (MOVIT)
http://www.movit.si/
 
Public administration and regional development
Slovenian Regional Development Fund
http://www.regionalnisklad.si/
Government Office for Development and European cohesion policy
http://www.svrk.gov.si/
 
Regional development agencies
Development Center Murska Sobota
http://www.rcms.si
RDA Koroška Regional Development Agency for Koroška region l.l.c.
http://www.rra-koroska.si
RASR, Development agency of the Savinjska region l.l.c.
http://www.rasr.si
Regional Development Agency Posavje
http://www.rra-posavje.si
Development Center Novo mesto, Consulting and Development d.o.o
http://www.rc-nm.si
BSC Business Support Centre l.l.c., Kranj
http://www.bsc-kranj.si
Posoški Development Center
http://www.prc.si
RDA Zeleni Kras, l.l.c.
http://www.rra-zk.si
Development Agency Maribor
http://www.mra.si
Regional Development Centre Koper
http://www.rrc-kp.si
Regional Development Agency - Ljubljana Urban Region
http://www.rralur.si

Zasavje region

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.