SI / EN

Development Council of the Zasavska region

In accordance with the Act on the Promotion of Regional Development, the Development Council of the region is a body for the coordination of the development initiatives and development interests in the region. The tasks of the council are:

- direction and guidance of the Regional Development Program preparation,
- the adoption of the Regional Development Program,
- cooperation with regions from other countries in the field of regional development,
- concluding agreements for the development of the region,
- participation in a territorial development dialogue,
- monitoring the implementation of the Regional Development Program and arrangements for the development of the region,
- performing other tasks in accordance with the law.The Development Council of the Zasavska region has 23 members, representatives of municipalities, the economy and non-governmental organizations.

President of the Council:
mag. STAŠA BALOH PALHUTNIK, Director of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Regional Office of Zasavje

Vice-Presidents of the Council:
MARKO FUNKL, The mayor of municipality Hrastnik
SLAVI GALA, President of the Network of Non-Governmental Organizations Zasavje - MREST

Administrative, technical and expert tasks for the Development Council of the Zasavska region are carried out by the RDA Zasavje in accordance with the Act on the Promotion of Comparative Regional Development.

Secretary of the Development council of the Zasavje region:

Tjaša Polc, technical assistant of RDA Zasavje
tjasa.polc@rra-zasavje.si
0838 49 500
  • O svetu
  • Člani
  • Seje
V pripravi.


Dejan Poboljšaj
Dejan Poboljšaj
Technical Assistant (General development tasks)

dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 502
+386(0)70 789 031

Zasavje region

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.