SI / EN

REGIONAL DEVELOPMENT NETWORK

The Regional Development Network is one form of key development institutions integration for the implementation of development priorities of the Zasavje development region, taking into account its development specialization.
 
Regional development tasks are:
- giving development initiatives to the regional development council,
- integration in the preparation and implementation of regional projects,
- informing the institutions about the regional programs and projects,
- connecting development institutions in the region and across the borders of the region,
- other consultative tasks in the area of regional development.
 
The Zasavska region regional development network consists the following institutions or organizations:
 • Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Zasavje
 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Trbovlje
 • Društvo LAS Zasavje
 • Zasavska ljudska univerza Trbovlje
 • Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.
 • Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.
 • Center za socialno delo Zagorje ob Savi
 • Center za socialno delo Trbovlje
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik
 • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
 • Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
 • Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
 • Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
 • Mladinski center Zagorje ob Savi
 • Mladinski center Hrastnik
 • Turistično društvo Trbovlje
 • Regionalni center za razvoj d.o.o.
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje
 • Društvo Trbovlje novomedijsko mesto
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Mladinski center Trbovlje
 • Zavod Savus, zavod za založniško dejavnost
 • Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete Floraviva so.p.
 • O mreži
 • Člani 2014 - 2020
 • Člani 2021 - 2027
Regijska razvojna mreža (RRM) Zasavje je ena od oblik povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije Zasavje, ob upoštevanju njene razvojne specializacije.

Naloge RRM so:

- dajanje razvojnih pobud Razvojnemu svetu zasavske regije,
- povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
- medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
- povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
- druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

Zasavje region