SI / EN

Council of the public institution Regional developmetn agency Zasavje

Council of the public institution Regional Development Agency Zasavje is composed of 8 members:
ASSAYED IVANA
ŠURINA DARKO
SKOBE MIRAN 
NIKOLINA DAKIČ
DROBEŽ MATEJ
KOPRIVŠEK MITJA 
 
Regional Development Agency Zasavje employee representative
ŠIKOVC MARTIN
 
The representative of the interested public
BALOH PLAHUTNIK STAŠA

Zasavje region

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.