SI / EN

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVSKE REGIJE 2014 - 2020

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni (3. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja- ZSRR-2), s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Regionalni razvojni program zasavske regije sprejme Razvojni svet zasavske regije za programsko obdobje in mora biti usklajen s Strategijo razvoja Slovenije.
15. člen ZSRR-2 določa, da se RRP uresničuje z dogovori za razvoj regije, ki jih vlada in razvojni svet sklepata za obdobje štirih let.

Dogovor za razvoj zasavske razvojne regije sta 22. 5. 2018 podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, in predsednik Razvojnega sveta zasavske regije, g. Matjaž Švagan.


REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVSKE REGIJE 2014 - 2020 je bil sprejet 6. 10. 2015.

Dokumenti

Zasavje region