SI / EN

Calls

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Slovenski regionalno razvojni sklad
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO INVEST Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: fizična oseba – kmetija; fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirana kot: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna družba, evropska delniška družba, zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah Slovenski regionalno razvojni sklad 06.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNE PRODUKTE - AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF TER NVO PF Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje Slovenski regionalno razvojni sklad 05.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: majhno kmetijo, mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Slovenski regionalno razvojni sklad 17.06.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MLADI Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Slovenski regionalno razvojni sklad 17.06.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024


Arhiv

Zasavje region