SI / EN

Calls

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 13.06.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA POVRAČILO STROŠKOV ZNANSTVENIH OBJAV V ODPRTEM DOSTOPU V LETU 2024 Raziskovalne organizacije, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali zasebni raziskovalci, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost in drugimi predpisi ARIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 19.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 16.01.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROJEKTOV OKVIRNIH PROGRAMOV EU – PROJEKTI ERC PERSPEKTIVA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID in s splošnimi akti agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC – POC – POTENCIAL (PROJEKT ZA PRESOJO INOVACIJSKEGA POTENCIALA) Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 20.05.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN PARTNERSKIMA DRŽAVAMA JAPONSKO IN REPUBLIKO TURČIJO V LETIH 2025 – 2027 Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 17.06.2024 06.09.2024


Arhiv

Zasavje region