SI / EN

Calls

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI KORUPCIJI ZA LETO 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v ISF instrumentu. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve 07.06.2024 26.09.2024
AMIF: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI, PODPORE IN INTEGRACIJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV, KI SO ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru sklada AMIF. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih držav, ki sodelujejo v programu AMIF. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve 28.05.2024 21.08.2024


Arhiv

Zasavje region