SI / EN

Calls

Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
DIGITAL FREEDOM FUND: PODPORA STRATEŠKI LITIGACIJI ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC V DIGITALNEM OKOLJU V EVROPI Za sredstva lahko kandidira katera koli organizacija ali posameznik, ki želi zaščititi digitalne pravice v Evropi, tudi nevladne organizacije, pro bono odvetniki ipd. Digital Freedom Fund 28.05.2024 15.07.2024
OBZORJE EVROPA: KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA - HOP ON FACILITY Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 11.01.2023 26.09.2024
OBZORJE EVROPA: ŠIRITEV UDELEŽBE IN KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA - ERA TALENTI Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 11.04.2024 26.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 11.04.2024 11.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA SKUPNIM PROJEKTOM NA PODROČJU KROŽNEGA BIOGOSPODARSTVA ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 26.04.2024 18.09.2024
OBZORJE EVROPA: RAZVOJ NA ČLOVEKA OSREDOTOČENIH TER ETIČNIH DIGITALNIH IN INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJ ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 26.04.2024 18.09.2024
OBZORJE EVROPA: DIGITALNE IN NASTAJAJOČE TEHNOLOGIJE ZA SPODBUJANJE KONKURENČNOSTI IN PODPORO EVROPSKEMU ZELENEMU DOGOVORU ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 26.04.2024 18.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA SKUPNOSTIM AKTERJEV ZA IZVAJANJE MISIJE ZA OBNOVO NAŠIH OCEANOV IN VODA DO LETA 2030 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 26.04.2024 18.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA IZVAJANJU MISIJE ZA OBNOVO NAŠIH OCEANOV IN VODA DO LETA 2030 ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 26.04.2024 18.09.2024
OBZORJE EVROPA: RAZISKOVALNI IN INOVATIVNI PROJEKTI V PODPORO IZVAJANJU MISIJE ZA BOJ PROTI RAKU ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 26.04.2024 18.09.2024
OBZORJE EVROPA: RAZPISI NA PODROČJU VARNE, PAMETNE IN ODPORNE MOBILNOSTI ZA PREVOZ LJUDI IN BLAGA ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.05.2024 05.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA IZVAJANJU MISIJE ZA ZDRAVJE TAL V LETU 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.05.2024 08.10.2024
OBZORJE EVROPA: DRUGI SKLOP RAZPISOV NA PODROČJU KOPNEGA, OCEANOV IN VODE ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.05.2024 24.09.2024
OBZORJE EVROPA: IMPLEMENTACIJSKE RAZISKAVE ZA OBVLADOVANJE DOLGOTRAJNIH STANJ, KI SO POSLEDICA NENALEZLJIVIH BOLEZNI Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.05.2024 26.11.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA MEDSEKTORSKIH REŠITEV ZA PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO V LETU 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.05.2024 05.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA PREOBLIKOVANJU SOSESK V LEPŠA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OKOLJA Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.05.2024 19.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA MEDSEKTORSKIM UKREPOM, KI BODO V PODPORO MISIJAM EVROPSKE UNIJE Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 20.05.2024 25.09.2024
OBZORJE EVROPA: ŠIRITEV UDELEŽBE IN KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 20.05.2024 25.09.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA ZA MEDSEBOJNO POVEZANE INOVACIJSKE EKOSISTEME Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 10.06.2024 19.09.2024
OBZORJE EVROPA: EVROPSKI OBLAK ZA KULTURNO DEDIŠČINO Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 17.06.2024 22.01.2025
OBZORJE EVROPA: BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN TERORIZMU 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 09.07.2024 20.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNE PRODUKTE - AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF TER NVO PF Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje Slovenski regionalno razvojni sklad 05.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE SADIK MEDOVITIH RASTLIN, POSAJENIH ZA ČEBELARJENJE IN NE ZA PRIDELAVO RASTLIN V PROGRAMSKEM LETU 2024 Vlagatelj je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS PROBLEMSKO UČENJE ŠTUDENTOV V DELOVNO OKOLJE: GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN NEPROFITNI SEKTOR V LOKALNEM/REGIONALNEM OKOLJU 2024-2027 (PUŠ V DELOVNO OKOLJE 2024-2027) Visokošolski zavodi (javni in zasebni). Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije 01.07.2024 16.09.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3, OPERACIJA: IZVEDBA AGROMELIORACIJ NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Upravičenec do podpore je določen v 74.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.04.2024 26.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA ZA LETO 2024 Upravičenci do subvencije so fizične osebe, s stalnim prebivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki izpolnjujejo pogoje razpisa Občina Zagorje ob Savi 22.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 29.11.2024
NGI SARGASSO: PODPORA EVROPSKIM ORGANIZACIJAM ZA SODELOVANJE V SKUPNIH PROJEKTIH NA PODROČJU »INTERNETA NOVE GENERACIJE« Z ORGANIZACIJAMI IZ ZDA IN KANADE Univerze, akademske in raziskovalne institucije, nevladne organizacije in fundacije ter mala in srednje velika podjetja in startupi s sedežem v eni od držav upravičenk okviru programa Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta NGI Sargasso 10.06.2024 01.08.2024
JAVNI RAZPIS ŠTUDIJSKIH POMOČI ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLNIN ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/25 Strokovni delavci, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 17.06.2024 08.01.2025
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA V LETU 2024 So registrirani za opravljanje dejavnost, ki je predmet razpisa, imajo sedež na območju občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključujejo člane, občane občine Zagorje ob Savi ter izpolnjujejo ostale navedene razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 22.01.2024 18.11.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA INTERVENCIJO PODPORA ZA DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN PROMOCIJE PROIZVODOV IZ SHEM KAKOVOSTI IZ STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 Skupina proizvajalcev kmetijskih pridelkov in živil za izvajanje shem kakovosti, skupina proizvajalcev za skupno trženje, organizacija proizvajalcev, skupina izvajalcev, ki je razvidna iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil, v skladu s pravilnikom o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17.06.2024 19.09.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI – 2023 IN 2024 Samostojni kulturni ustvarjalci ter člani strokovnih društev s področja delovanja Agencije, ki prijavijo strokovno izobraževanje oziroma usposabljanje, ki se izvede v tujini (oziroma katerega organizator ali izvajalec ga izvede v tujini preko spleta) in ki izpolnjujejo ostale pogoje, določene v besedilu javnega poziva. Vsi prijavitelji morajo imeti status samostojnega kulturnega ustvarjalca oziroma samostojnega podjetnika posameznika Slovenski filmski center 02.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Javna agencija za raziskovalno dejavnost 06.04.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROJEKTOV OKVIRNIH PROGRAMOV EU – PROJEKTI ERC PERSPEKTIVA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID in s splošnimi akti agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE GOSTOVANJ PRI VODJAH ERC PROJEKTOV ZA OBDOBJE 2023–2025 Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije Javna agencija za raziskovalno dejavnost 29.08.2022 30.10.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC – POC – POTENCIAL (PROJEKT ZA PRESOJO INOVACIJSKEGA POTENCIALA) Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 20.05.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN PARTNERSKIMA DRŽAVAMA JAPONSKO IN REPUBLIKO TURČIJO V LETIH 2025 – 2027 Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 17.06.2024 06.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 13.06.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije Javna agencija za raziskovalno dejavnost 09.02.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA POVRAČILO STROŠKOV ZNANSTVENIH OBJAV V ODPRTEM DOSTOPU V LETU 2024 Raziskovalne organizacije, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali zasebni raziskovalci, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost in drugimi predpisi ARIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 19.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 16.01.2025
OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ERC ZA ŽE UVELJAVLJENE RAZISKOVALCE ZA LETO 2024 Raziskovalci in raziskovalke na stopnji kariere, ko so že postali znanstveni vodje s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki. Podrobnejše pogoje najdete v razpisni dokumentaciji Evropska komisija 07.06.2024 29.08.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA FILMSKIH PROJEKTOV, PODPRTIH S STRANI MEDNARODNIH KOPRODUKCIJSKIH SKLADOV, PRI KATERIH JE UDELEŽEN OZIROMA SODELUJE SLOVENSKI FILMSKI CENTER Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, katerih razvoj projekta je bil v letu 2024 podprt s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležena oziroma sodeluje tudi agencija in so navedeni v besedilu poziva Slovenski filmski center 05.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI – 2023 IN 2024 Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, katerih filmi so bili sofinancirani iz sredstev Agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Slovenski filmski center 03.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
SUBVENCIJE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIKE IZ SONČNE ENERGIJE IN HRANILNIKE Prijavitelji, ki so vpisani v sodni oz. poslovni register, izkazujejo registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in so pravna oseba, zadruga, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samoupravna lokalna skupnost Borzen 11.07.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI POZIV RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA ZA KOPRODUKCIJSKO SODELOVANJE PRI REALIZACIJI DOKUMENTARNIH FILMOV 2024-1 Prijavitelj projekta je registriran za dejavnost produkcije filmov, videofilmov in televizijskih oddaj (SKD: 59.110). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Radiotelevizija Slovenija 16.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 12.04.2025
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN – RAZVOJ SKUPINE PROJEKTOV – MINI Pravni subjekti javnega in zasebnega prava – neodvisna producentska podjetja v avdiovizualnem sektorju – s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 05.04.2024 10.09.2024
LIFE: SOFINANCIRANJE STRATEŠKIH INTEGRIRANIH PROJEKTOV ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. V konzorciju mora sodelovati javni organ, zadolžen za načrtovanje, strategije in akcijske načrte. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 05.09.2024
LIFE: TEHNIČNA POMOČ PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH PROJEKTOV ZA NARAVO IN STRATEŠKIH INTEGRIRANIH PROJEKTOV ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Koordinator konzorcija mora biti javni organ, zadolžen za načrtovanje, strategije in akcijske načrte za projekte SIP in SNAP. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 18.09.2024
LIFE: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PREHODA NA ČISTO ENERGIJO ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 19.09.2024
LIFE: SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH PROJEKTOV, KI NASLAVLJAJO ZAKONODAJNE IN POLITIČNE PRIORITETE PROGRAMA ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 19.09.2024
LIFE: TEHNIČNA POMOČ PRI REPLIKACIJI REZULTATOV PROJEKTOV ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 18.09.2024
LIFE: SOFINANCIRANJE STANDARDNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PRILAGAJANJA PODNEBNIM SPREMEMBAM IN BLAŽITVE NJIHOVIH POSLEDIC ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 17.09.2024
LIFE: SOFINANCIRANJE STANDARDNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 19.09.2024
LIFE: SOFINANCIRANJE STANDARDNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPODARSTVA IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA ZA LETO 2024 Pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 19.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ SLOVENSKIH STROKOVNJAKOV IZ TUJINE NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI Pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, in sicer visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ); raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »POMOČ PRI INTEGRACIJI OSEB S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO« Pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 17.06.2024 22.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »PSIHOSOCIALNA POMOČ IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI ZA MLADOLETNIKE BREZ SPREMSTVA« Pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 17.06.2024 22.07.2024
ISF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI KORUPCIJI ZA LETO 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v ISF instrumentu. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve 07.06.2024 26.09.2024
AMIF: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI, PODPORE IN INTEGRACIJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV, KI SO ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru sklada AMIF. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih držav, ki sodelujejo v programu AMIF. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve 28.05.2024 21.08.2024
EU4H: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVJA ZA LETO 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) 28.05.2024 05.09.2024
DIGITALNA EVROPA: UKREPI UVAJANJA NA PODROČJU KIBERNETSKE VARNOSTI 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Digitalna Evropa. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 09.07.2024 21.01.2025
SEP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZMENJAVE ZNANJ SREDNJEEVROPSKE POBUDE 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz držav članic SEP, ki so članice EU (Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija), ter organizacijami iz držav članic SEP, ki niso članice EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Moldavija, Črna gora, Srbija in Ukrajina). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. CEI Cooperation Fund 17.06.2024 10.09.2024
SMP: SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI PREPREČEVANJA NASTAJANJA ODPADKOV HRANE Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA 07.06.2024 25.09.2024
EU DIGITALNO POROČANJE Pravne osebe (javne ali zasebne osebe), ki imajo sedež v eni od držav upravičenk, tj.: države članice EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO) Evropska komisija 27.06.2024 19.09.2024
EU AVDIO POROČANJE Pravne osebe (javne ali zasebne osebe), ki imajo sedež v eni od držav upravičenk, tj.: države članice EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO) Evropska komisija 27.06.2024 19.09.2024
UMETNOST IN DIGITALNO: VZPODBUJANJE USTVARJALNOSTI ZA UPRAVLJANJE EVROPSKIH VODA Pravne osebe (javne ali zasebne osebe), ki imajo sedež v eni od držav upravičenk, tj. države članice EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO) )neprofitna organizacija (zasebna ali javna); javni organi (državni, regionalni, lokalni); mednarodne organizacije; nevladne organizacije; univerze; izobraževalne ustanove; možganski trusti; raziskovalni centri; umetniški centri in druge umetniške ustanove; startupi in MSP; deležniki upravljanja voda (komunalna podjetja); ponudniki digitalne tehnologije; institucije, ki povezujejo umetnost in tehnologijo (skupnost STARTS). Evropska komisija, Generalni direktorat za Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija (DG CONNECT) 04.07.2024 15.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK Pravne osebe (društva, zavodi in njim sorodne neprofitne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v občini Hrastnik, pravne in fizične osebe z registrirano dejavnostjo v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju občine Hrastnik Občina Hrastnik 05.03.2024 30.11.2024
TRETJI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE NGI ZERO COMMONS FUND Pravne kot tudi fizične osebe, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, iz držav upravičenk v okviru programa Obzorje Evropa. Sofinancirajo se samo projekti z evropsko dimenzijo. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta Next Generation Internet 07.06.2024 01.10.2024
OSMI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE NGI ZERO CORE Pravne kot tudi fizične osebe, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, iz držav upravičenk v okviru programa Obzorje Evropa. Sofinancirajo se samo projekti z evropsko dimenzijo. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta Next Generation Internet 07.06.2024 01.10.2024
PETI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE NGI SEARCH Pravne kot tudi fizične osebe, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, iz držav upravičenk v okviru programa Obzorje Evropa. Sofinancirajo se samo projekti z evropsko dimenzijo. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo NGI SEARCH 07.06.2024 29.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO VZDRŽEVANJE ČEBELNJAKOV IN ČEBELJIH DRUŽIN ZA PRENOS ZNANJA V ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2024 Pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, in opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OKVIRU INTERVENCIJE IRP02 NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA LETO 2024 Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.06.2024 19.08.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OKVIRU INTERVENCIJE IRP16 NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH ZA LETO 2024 Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2024 26.08.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA Pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 05.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 03.11.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA – ZAPOSLI.ME 2024 Pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod za zaposlovanje 06.05.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.05.2025
JAVNI POZIV ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO 2024 Pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, in izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Slovenski filmski center 23.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV DELOVNEGA PREIZKUSA 2023-2024 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Zavod za zaposlovanje 06.11.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU »USPOSABLJAM.SE 2024 - 2025« Poslovni subjekt (pravna ali fizična oseba), ki je vsaj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod za zaposlovanje 11.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.03.2025
JOURNALISMFUND.EU: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LOKALNIH RAZISKOVALNO NOVINARSKIH PROJEKTOV Poklicni novinarji in (lokalne) medijske organizacije iz evropskih držav. Sofinancirajo se čezmejni projekti, v katerih sodelujeta najmanj dve ekipi iz dveh držav. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo JournalismFund.eu 07.06.2024 07.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ ZA GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V ZASAVSKI IN SAVINJSKO - ŠALEŠKI PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBDOBJU 2024 - 2027 Podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP). Upravičeni prijavitelji so tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Republiki Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije (Uredba GBER). Sedež ali podružnica morata biti vpisana v Poslovni register Slovenije / Sodni register. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije 27.05.2024 02.12.2024
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH V TUJINI ZA LETO 2023 Organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer: javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe, raziskovalne ustanove, strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 04.10.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO PODPORA ZA USTANOVITEV IN ZAČETNO DELOVANJE KOLEKTIVNIH OBLIK SODELOVANJA V KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU Organizacija proizvajalcev, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo; skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo; skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, ali skupina izvajalcev iz Uredbe 2018/848/EU, ki je vpisana v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28.05.2024 29.08.2024
DS4SSCC: SKUPNA RABA PODATKOV TER RAZVOJ EVROPSKEGA PODATKOVNEGA PROSTORA ZA PAMETNA IN TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI Organi lokalne in regionalne javne uprave iz držav članic EU in drugih upravičenih držav v okviru programa za digitalno Evropo, ki lahko v partnerstvo povabijo nevladne organizacije, akademske institucije in podjetja. V konzorciju morata sodelovati javna organa iz najmanj dveh različnih upravičenih držav, glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta DS4SSCC-DEP 10.06.2024 31.08.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZGRADNJE EKONOMSKO POSLOVNE INFRASTRUKTURE (PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV) V ZASAVSKI IN SAVINJSKO ŠALEŠKI (SAŠA) PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBODBJU 2023 - 2026 Občine iz ožjega območja ONPP SAŠA in ONPP Zasavje Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 27.11.2023 15.10.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA UKREP ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19.12.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 01.06.2026
JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2024 Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2024 Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.11.2024
LIFE: SKLENITEV OKVIRNIH PARTNERSKIH SPORAZUMOV IN OPERATIVNA PODPORA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA OKOLJA Nevladne organizacije, ki so primarno aktivne na zgoraj navedenih področjih ter delujejo na EU ravni s strukturo in aktivnostmi v najmanj treh upravičenih državah v okviru programa LIFE CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 23.04.2024 05.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2024 Nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za javno upravo 10.06.2024 07.08.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OBVLADOVANJA DEMENCE IN ZA DUŠEVNO ZDRAVJE KMEČKEGA PREBIVALSTVA V LETIH 2024, 2025 IN 2026 Nevladne organizacije, ki delujejo na področju obvladovanja demence in imajo status humanitarne organizacije za kronične bolnike v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in raziskovalne organizacije s statusom javnega raziskovalnega zavoda, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg, 9/19 in 186/21 – ZZrID). Ministrstvo za zdravje 04.07.2024 25.07.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NVO, IZBRANIH NA RAZPISIH, SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EU ALI EFTA, ZA OBDOBJE 2022–2024 Nevladne organizacije po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem Ministrstvo za javno upravo 18.10.2022 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI, INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI IN OBLIKOVANJA V LETU 2024 Nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji oziroma samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe s področij vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki so do zaključka projekta vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi ministrstvo, in so s strani organizatorja uradno povabljeni na sejemske, razstavne ali festivalske dogodke, navedene v besedilu poziva. Ministrstvo za kulturo 09.07.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.10.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 3 POMOČ ZA DELOVANJE NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA ZA LETO 2024 Nevladna organizacija, strojni krožek, priznana rejska organizacija ali organizacija, ki povezuje kmete v sindikat kmetov, in ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na celotnem, širšem ali ožjem območju Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.07.2024 15.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 2 POMOČ ZA PRENOS ZNANJA IN INFORMIRANJE S PODROČJA PREDELAVE TER S KMETIJSTVOM POVEZANEGA DELOVANJA NA PODEŽELJU ZA LETO 2024 Nevladna organizacija, strojni krožek ali priznana rejska organizacija, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na širšem ali ožjem območju Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.07.2024 15.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 4 POMOČ PRI ORGANIZACIJI STROKOVNIH IN JUBILEJNIH DOGODKOV ZA LETO 2024 Nevladna organizacija, strojni krožek ali priznana rejska organizacija, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na širšem ali ožjem območju Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.07.2024 15.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA ZELENI PREHOD V KULTURI (JR-ZPK-2024-2026) Nevladna organizacija, ki ima podeljen status v javnem interesu na področju kulture, ali javni zavod, vpisan v evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jo vodi ministrstvo v skladu s 30. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ministrstvo za kulturo 01.07.2024 22.07.2024
JAVNI RAZPIS »RAZVOJ RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA Z VKLJUČEVANJEM STEM KOMPLETOV V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH OD 1. DO 5. RAZREDA« Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi ter javne ustanove, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 17.06.2024 15.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VEČJE PREDELAVE LESA ZA HITREJŠI PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO (NOO LES) Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 29.03.2022 26.08.2024
JAVNI RAZPIS P1 PLUS 2024 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Slovenski podjetniški sklad 23.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 15.10.2024
JAVNI POZIV V1 – VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javni sklad za podjetništvo 16.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.03.2028
JAVNI POZIV V2 – VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 13.05.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.03.2028
CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2024 Mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 09.04.2024 19.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA STERILIZACIJO IN KASTRACIJO LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2024 Lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče na območju občine Litija Občina Litija 04.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO INVEST Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: fizična oseba – kmetija; fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirana kot: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna družba, evropska delniška družba, zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah Slovenski regionalno razvojni sklad 06.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MLADI Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Slovenski regionalno razvojni sklad 17.06.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: majhno kmetijo, mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Slovenski regionalno razvojni sklad 17.06.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM 2024 Kinematografska mreža je skupina evropskih neodvisnih kinematografov, ki razvija skupne dejavnosti pri prikazovanju in spodbujanju evropskih filmov prek zakonito ustanovljenega subjekta za usklajevanje. Da bi bila upravičena, mora mreža kinematografov zastopati vsaj 400 kinematografov v vsaj 20 državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Evropski neodvisni kinematograf je podjetje, združenje ali organizacija z enim kinematografskim platnom ali več, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in deluje pod istim imenom podjetja. Prikazovanje filmov mora biti glavna dejavnost udeleženca ali enote sodelujočega podjetja EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 05.04.2024 16.07.2024
EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2024 Javni ali zasebni subjekt, neprofitni ali profitni, na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote. Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 05.12.2023 01.10.2024
RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2024: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, a ne nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev, aktivnosti udejstvovanja mladih in ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU. Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 05.12.2023 01.10.2024
JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2024 Fizične osebe: avtorji leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, oziroma založniki/uredniki izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma literarni agenti, ki zastopajo enega ali več založnikov več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma kot prevajalci leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik Javna agencija za knjigo 30.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 16.09.2024
JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA V LETU 2024 Fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije imajo na dan oddaje vloge stalno prebivališče v občini Trbovlje najmanj eno leto, dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje javnega poziva Občina Trbovlje 04.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE KMETIJ V OKVIRU INTERVENCIJE IRP16 NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH ZA LETO 2024 Fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 10.06.2024 26.08.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE KMETIJ V OKVIRU INTERVENCIJE IRP02 NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA LETO 2024 Fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v register kmetijskih gospodarstev, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.06.2024 19.08.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE NAKUPA ČEBELARSKE OPREME V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE OBNOVE TIPIČNIH ČEBELNJAKOV V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna osebe za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE ZDRAVIL, DOVOLJENIH V EKOLOŠKEM ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE NAKUPA OZIROMA IZDELAVE SATNIC S CERTIFIKATOM ALI ANALIZNIM IZVIDOM OZIROMA POROČILOM O DOSEŽENIH TEMPERATURAH V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: FILMI NA POTI - PODPORA ZA DISTRIBUCIJO NENACIONALNIH FILMOV V LETU 2024 Evropski prodajni zastopnik - podjetje, ki deluje kot posrednik za producenta in je specializirano za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuje države. Vlagatelji morajo biti registrirani v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 04.10.2023 18.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO PODPORA ČEBELARSKIM DRUŠTVOM ZA IZVAJANJE PAŠNIH REDOV V PROGRAMSKEM LETU 2024 Čebelarsko društvo ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja; ima na dan 30. junija 2024 v registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč; izdaja potrdilo za povračilo stroškov na čebelji panj, ki nastajajo pri razporejanju čebel za zasedeno stojišče. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2024 31.07.2024


Arhiv

Zasavje region