SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Regijska razvojna mreža Zasavje


Regijska razvojna mreža (RRM) Zasavje je ena od oblik povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije Zasavje, ob upoštevanju njene razvojne specializacije.

Naloge RRM so:

- dajanje razvojnih pobud Razvojnemu svetu zasavske regije,
- povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
- medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
- povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
- druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.RRM Zasavje sestavljajo naslednje institucije oziroma organizacije:


Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Zasavje
Zavod RS za zaposlovanje, OS Trbovlje
Društvo LAS Zasavje
Sklad dela Zasavje
Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Zasavska turistična organizacija d.o.o.
Mrest Mreža nevladnih organizacij Zasavje
Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.
Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.
Center za socialno delo Zagorje ob Savi
Center za socialno delo Trbovlje
Center za socialno delo Hrastnik
Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi
Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Mladinski center Zagorje ob Savi
Mladinski center Hrastnik
Turistično društvo Trbovlje
Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Regionalna razvojna agencija ZasavjeSporazum o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži Zasavje so navedene institucije/ organizacije sklenile 25.3.2014.
JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO RAZVOJNO MREŽO ZASAVJERegionalna razvojna agencija Zasavje (Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi) z dnem 19. 1. 2018 objavlja JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO RAZVOJNO MREŽO ZASAVJE.

Zainteresirane institucije in organizacije interes za vključitev v Regijsko razvojno mrežo Zasavje izrazite tako, da posredujete izpolnjen Obrazec št. 1 »Izraz interesa za vključitev v Regijsko razvojno mrežo Zasavje« na naslov info@rra-zasavje.si, najkasneje do srede, 31. 1. 2018.Več informacij:
Tjaša Polc, strokovna sodelavka RRA Zasavje (tjasa.polc@rra-zasavje.si ali 0838 49 500 ali 070 789 032)