SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

SPOT regija Zasavje

Izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 Območno obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi je bila skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Trbovlje uspešna pri prijavi na Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022. ...

Regijska garancijska shema Zasavje

Datum obajve: 29.9.2017 PRVI JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V ZASAVSKI STATISTIČNI REGIJI Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS Zasavje) za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju zasavske statistične regije in v sodelovanju z bankami. Pod...

Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130-17Z980001 Regionalna razvojna agencija Zasavje izvaja  program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2017 . V program je bilo v času od julija do konca oktobra 2017 vključenih 20 brezposelnih oseb iz občin Trbovlje in Hrastnik, od januarja do konca aprila 2018 pa bo vanj vključenih 10 udeležencev. Več informacij: info@rra-zasavje...

Zasavski podjetniški Meetup-i

Zasavski podjetniški Meetup-i so srečanja, ki so namenjena vsem, ki jih podjetništvo zanima na takšen ali drugačen način. Pobuda za načrtovanje in izvedbo Zasavskih podjetniških Meetup-ov izhaja iz nekaj posameznikov, mladih podjetnikov iz Zasavja, ki so v prvi polovici letošnjega leta začeli z realizacijo načrtovane ideje. Srečanja se odvijajo približno enkrat mesečno, vsakokrat pa organizatorji poskrbijo, da je mreženje čim bolj učinkovito in da vsak udeleženec z vsakega srečanja odide z okre...

Regijska štipendijska shema Zasavje

Regionalna razvojna agencija Zasavje v šolskem/ študijskem letu 2016/2017 prvič izvaja Regijsko štipendijsko shemo Zasavje . Pred tem je shemo izvajala prejšnja pristojna regionalna razvojna agencija v Zasavju- Regionalni center za razvoj Zasavje, d.o.o.. V zasavski statistični regiji želi RRA Zasavje vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti že izkazal za uspešnega. RŠS Zasavje se bo izvajala na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik...

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

ZSRR-2 in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. To so območja na katerih so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo 17 %, kamor v Zasavju spadata tudi občini Trbovlje in Hrastnik. Vlada Republike Slovenije je dne 19. 05. 2016, št. 00726-14/2016/5 sprejela Sklep o d...

Projekt EU za državljane "ACCESS"

Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s še šestimi partnerji iz različnih evropskih držav sodeluje v mednarodnem projektu z naslovom "European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants" (ACCESS) . Program: Evropa za državljane Projekt (v izvirniku): European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba Ukrep: Mreže mest Časovni okvir projekta: 1.1.2017 –...

Gradimo Zasavski ekosistem prihodnosti (GZEP)

Pri načrtovanju razvoja regije se je potrebno zavedati pomena sodelovanja med različnimi akterji inovacijskega eko-sistema. Verjamemo, da lahko Zasavje razvojno napreduje le na podlagi pozitivne trajnostne vizije in umeščanja novih dejavnosti oziroma prestrukturiranja, ki poteka v soglasju z lokalno skupnostjo in v skladu z nacionalnimi strategijami, kot je Strategija pametne specializacije, ki je podlaga za črpanje kohezijskih sredstev do l.2020. Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti (GZEP) ...

Projekt za večjo zaposljivost mladih - KLJUČ

Projekt za večjo zaposljivost mladih »KLJUČ« koordinira Mladinski center Trbovlje, v njem pa sodelujejo projektni partnerji: RRA Zasavje RA Kozjansko MC Zagorje ob Savi MC Šmocl Laško Katapult Trbovlje Projekt se izvaja med 15.9.2016 in 15.9.2018 , sredstva za izvajanje pa so namenjena preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Evropskega socialnega sklada (Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018). Projekt se izvaja v Zasavski ...