SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
18
Apr

EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms - Call for Proposals VP/2018/005

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020)

Zneski in deleži financiranja: V okviru tega razpisa je na voljo 10.000.000,00 EUR, Komisija pričakuje, da bo podprla od 5 do 7 projektov. Sofinancira se do 80 % Upravičenih stroškov.

Rok prijave: 18.04.2018

Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev.

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSI objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij in reform, pri čemer je razpis v letu 2018 osredotočen na področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU, držav EEA ter Albanije, Makedonije, Črne Gore, Srbije in Turčije. Razpis je namenjen spodbujanju sodelovanja, zato se lahko na razpis prijavijo konzorciji, v katerih sodelujejo najmanj trije soprijavitelji. Prijavitelji na razpis so javni organi, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi neprofitne pravne osebe zasebnega prava. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Povezava: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
Konec razpisa: 18.04.2018