SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih iz vse Slovenije
31
Jul

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih iz vse Slovenije

Včeraj (v torek, 4. aprila 2017) je Zavod RS za zaposlovanje na njihovi spletni strani objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let.

Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij).

Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobrih 60 % vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, skoraj 40 % pa za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.


Več informacij je na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.


Vir: MDDSZ in ZRSZ