SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
V Trbovljah 82. seja Sveta zasavske regije
26
Sep

V Trbovljah 82. seja Sveta zasavske regije

Trbovlje, 26. september 2017 – Danes so se v Trbovljah sestali člani Sveta zasavske regije, ki ga sestavljajo župani zasavskih občin Hrastnika, Trbovelj in Zagorja ob Savi.

Razpravljali so o financiranju Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi (VDC). Njegova direktorica dr. Špela Režun, ki je bila na sejo vabljena, je izpostavila, da se stanje ne izboljšuje, saj nekateri delovni centri po Sloveniji še vedno prejemajo nesorazmerno več sredstev kot njihov center. V primeru, da se stanje do novega leta ne bo izboljšalo, bo VDC pristopil k pripravi tožbe zoper ZZZS. Svet regije je izrazil vso podporo VDC pri njegovih aktivnostih.

Načrtovanje hidroelektrarn na Srednji Savi je predstavil predsednik Odbora za razvoj energetike v Zasavju, g. Tomaž Trotovšek, ki je izpostavil, da se postopek načrtovanja prepočasi odvija. Svet regije se je zato odločil, da bo z dopisom pozval Vlado RS, naj pospeši postopek načrtovanja hidroelektrarn na Srednji Savi, saj je projekt ključnega pomena za razvoj zasavske energetike.

Svet regije je prav tako zadolžil Regionalno razvojno agencijo Zasavje, da pristopi k pripravi Odloka o turističnem vodenju, ki bo uredil izvajanje turistične dejavnosti v zasavski regiji. RRA bo pripravila tudi poročilo o dejavnosti Gorsko reševalne službe Slovenije v Zasavju, na podlagi katerega ji bodo zasavske občine lažje nudile podporo pri njihovi dejavnosti v Zasavju.
Regionalna razvojna agencija Zasavje (info@rra-zasavje.si)