SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
V okviru Programa HRT 2013- 2020 podjetjem na voljo nepovratna sredstva
05
Feb

V okviru Programa HRT 2013- 2020 podjetjem na voljo nepovratna sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 2.2.2018 v Uradnem listu št. 6/2018 ter na svoji spletni strani, objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občinHrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 - 5 JR HRT.


Z razpisom bo MGRT sofinanciral začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki bodo povezana z:- vzpostavitvijo nove poslovne enote;

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;

- diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali

- bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.Več o razpisnih pogojih, upravičenih prijaviteljih, ki morajo na dan oddaje vloge imeti na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto in bodo investicijo izvedli na upravičenem območju, najdete tukaj.


Razpis je odprt do 12.3.2018.


Za več informacij se lahko obrnete na RRA Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si), kjer vam v okviru HRT sred nudimo tudi individualno svetovanje o omenjenem razpisu ter tudi o ostalih razpisih in ukrepih, ki jih ponuja Program HRT 2013-2020.