SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ACCESS
16
May

Srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ACCESS

Regionalna razvojna agencija Zasavje je že od začetka l. 2017 partner v projektu ACCESS - Skupni izzivi, izkušnje in rešitve za migrante, ki se ukvarja s problematiko in izzivi priseljencev v evropskih državah. Projekt je financiran s strani programa Evropa za državljane.

Po štirih srečanjih s projektnimi partnerji v tujini in deljenju dobrih praks, so nas tuji udeleženci iz petih različnih držav (Poljska, Nemčija, Italija, Španija, Grčija) med 8. in 10. majem 2018, obiskali tudi  v Sloveniji, natančneje v Zasavju.

Regionalna agencija Zasavje je pri pripravi delavnic ter osrednjega dogodka Južna, južna! – raznolikost na zasavskih krožnikih,  združila moči s Punktom – laboratorijem za kreativne industrije, Mladinskim centrom Zagorje ob Savi ter z OŠ Toneta Okrogarja iz Zagorja ob Savi.

Zasavje je znano po svoji rudniški in industrijski dejavnosti in ravno zaradi tega je v zadnjih dvesto letih, najmanjša regija v Sloveniji postala stičišče različnih kultur.

V prvi fazi razvoja industrije se je regija srečevala predvsem z nemškimi in češkimi vplivi, ki so jih sem zanesli tako lastniki kot tudi delavci, ostanke teh vplivov pa danes srečamo predvsem v besedišču in kulinariki.
Zasavci še danes radi skuhamo funšterc, krumpantoč ter grenadirmarš, avtohtonega Zasavca pa spoznaš tudi po tem, da uporablja nemške popačenke, značilne samo za nekdanje  rudarsko območje.

Po letu 1945 se je začel trend priseljevanja iz jugoslovanskih republik, ki se vse do danes ni zaustavil. Prehod delavcev in njihovih družin v lokalno okolje je bil sorazmerno lahek, predvsem zaradi specifičnih delovnih pogojev in pa solidarnosti, po kateri so znane vse tri zasavske doline.

Danes poleg širše družbe, za uspešno integracijo tujcev skrbijo posamezniki in institucije.
Med njimi je v regiji zagotovo najbolj prepoznavna OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi, ki otroke, ki so se nedavno preselili v Slovenijo uspešno uči slovenskega jezika ter jim omogoča tudi individualno oz. prilagojeno obravnavo, kar ima za posledico dobro ter uspešno integracijo v lokalno okolje.

Delavci OŠ Toneta Okrogarja so nam 9.5.2018 v teoriji in praksi predstavili delo z učenci priseljenci. Naši tuji udeleženci so bili aktivno vključeni v proces razmišljanja o tovrstnem delu, povabili pa smo jih, da tudi sami delijo svoje izkušnje pri delu z migranti.

Projektni partnerji so dan zaključili z obiskom vsezasavskega dogodka Južna, južna! – raznolikost na zasavskih krožnikih, kjer je 10 kuharskih ekip, z različnim kulturnim oz. etničnim ozadjem pripravljalo svoje značilne jedi.  Z dogodkom smo želeli prikazati raznovrstnost tradicij in kultur v regiji, ki bogatijo zasavske jedilnike in soustvarjajo identiteto regije.  Raznolikost Zasavja je namreč tudi njegova zgodovinska dediščina in skupna zgodba, ki se najlepše pripoveduje ravno skozi hrano.

Naši projektni partnerji ter še ogromno število ostalih obiskovalcev je tako lahko poizkusilo tipične albanske, bosanske, hrvaške, madžarske, španske, finske, makedonske, slovenske, zasavske in srbske jedi, uživali pa so lahko v kulturnem programu, ki so ga pripravili OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik ter KD Svoboda Center - Folklorna skupina Trbovlje. Posebnost in pa hkrati največja atrakcija dogodka je bila Živa knjižnica na temo migracij, kjer so ljudje pripovedovali svoje življenjske zgodbe.


Zgodbe, ki jih je bralec spozna preko pogovora s posameznikom oz. živo knjigo, so tako nadomestile običajne tiskane oz. digitalne knjige.

Zadnji dan našega obiska nas je gostil Mladinski center Hrastnik, kjer smo partnerjem predstavili koncept priprave dogodka ter Žive knjižnice, velik poudarek pa smo dali tudi prenosu dobrih praks iz enega okolja v drugo.

Želimo si, da se uspešne zgodbe, za katerimi stoji manjša lokalna skupnost prenesejo tudi v evropski okvir in zaživijo v lokalnih okoljih naših projektnih partnerjev.


         
 

                                


     


        


Avtor fotografij: Tomaž Zupan Photography