SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVSKE REGIJE 2014 - 2020


Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni (3. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja- ZSRR-2), s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Regionalni razvojni program zasavske regije sprejme Razvojni svet zasavske regije za programsko obdobje in mora biti usklajen s Strategijo razvoja Slovenije.

15. člen ZSRR-2 določa, da se RRP uresničuje z dogovori za razvoj regije, ki jih vlada in razvojni svet sklepata za obdobje štirih let.
Dogovor za razvoj zasavske razvojne regije sta 22. 5. 2018 podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, in predsednik Razvojnega sveta zasavske regije, g. Matjaž Švagan.
Več o dogovoru je na voljo TUKAJ.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVSKE REGIJE 2014 - 2020 je bil sprejet 6. 10. 2015. Celoten dokument je na voljo TUKAJ.