SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE


I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE


  IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
1 Tomaž Berginc član gospodarstvo
2 Staša Baloh Plahutnik predsednica gospodarstvo
3 Peter Čas član gospodarstvo
4 Primož Jelševar član Občina Zagorje ob Savi
5 Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
6 Rada Drnovšek članica nevladne organizacije
7 Janez Forte član gospodarstvo
8 Gregor Pajić član Občina Hrastnik
9 Slavi Gala podpredsednica nevladne organizacije
10 Jasna Gabrič članica Občina Trbovlje
11 Sandi Grm član gospodarstvo
12 Marko Funkl podpredsednik Občina Hrastnik
13 Igor Pogačnik član Občina Hrastnik
14 Milan Marinko član gospodarstvo
15 Tomaž Kralj član gospodarstvo
16 Branko Majes član gospodarstvo
17 Jani Medvešek član nevladne organizacije
18 Branko Oberč član gospodarstvo
19 Zvone Pograjc član nevladne organizacije
20 Alojzij Klančišar član nevladne organizacije
21 Peter Jamnik član Občina Trbovlje
22 Matjaž Švagan član Občina Zagorje ob Savi
23 Milan Žnidaršič član Občina TrbovljeII. ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE


Odbor za človeške vire in kakovost življenja    
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ PREDLAGATELJ
Rosita Razpotnik članica gospodarstvo/stroka
Rada Drnovšek članica nevladne organizacije
Mateja Camplin Tahirović članica Občina Trbovlje
Tjaša Polc predsednica RRA Zasavje
Marko Pavlovič član Občina Zagorje ob Savi
Saša Pegan članica gospodarstvo/stroka
Irena Senčar članica Občina Hrastnik
Lijana Vidic Ristič članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za gospodarstvo    
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ PREDLAGATELJ
Dejan Poboljšaj predsednik RRA Zasavje
Miran Skobe član Občina Trbovlje
Slavi Gala članica nevladne organizacije
Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
Mitja Koprivšek član gospodarstvo/stroka
Jože Ule član gospodarstvo/stroka
Ivana Assayed članica Občina Hrastnik
Leopold Povše član gospodarstvo/stroka
     
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo     
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ PREDLAGATELJ
Milan Marinko član gospodarstvo/stroka
Martin Šikovc predsednik RRA Zasavje
Alojzij Klančišar član nevladne organizacije
Matej Drobež član Občina Zagorje ob Savi
Ervin Renko član gospodarstvo/stroka
Tomaž Sihur član Občina Hrastnik
Polona Schmit članica Občina Trbovlje
Simona Lesar članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za razvoj podeželja     
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ PREDLAGATELJ
Andreja Bienelli Kalpič članica Občina Trbovlje
Alenka Gračnar  članica gospodarstvo/stroka
Jože Ocepek član nevladne organizacije
Radojka Odžič članica Občina Hrastnik
Boštjan Ocepek član Občina Zagorje ob Savi
Janez Vidmar član gospodarstvo/stroka
Lucija Štaut predsednica RRA Zasavje
Maša Kovač članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za turizem     
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ PREDLAGATELJ
Marija Čop članica Občina Zagorje ob Savi
Nuša Gregorčič članica gospodarstvo/stroka
Benjamin Ule član gospodarstvo/stroka
Zvezdana Lamovšek članica Občina Trbovlje
Irena Gajšek članica gospodarstvo/stroka
Jani Medvešek član nevladne organizacije
Andraž Malovrh predsednik RRA Zasavje
Jasmina Janjić članica Občina Hrastnik
III. AD-HOC ODBORA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

Odbor za okolje in zdravje   
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ
Andreja Bienelli Kalpič članica
Alenka Forte predsednica
Leonida Kralj članica
Uroš Macerl član
Božo Majcen član
Natalija Vidergar Gorjup članica
Rudi Zupan član
   
Odbor za razvoj energetike v Zasavju   
IME IN PRIIMEK POLOŽAJ
Staša Baloh Plahutnik članica
Tadej Špitalar član
Janez Žlak član
Ivana Assayed članica
Matej Drobež član
Ervin Renko član
Matjaž Eberlinc član
Zoran Gračner član
Tomaž Trotovšek predsednik


Nove sestave odborov je 23. 5. 2019 soglasno potrdil Razvojni svet zasavske regije na 10. korespondenčni seji.