SI / EN

Razpisi

Arhiv razpisov


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZVEZ DRUŠTEV, V KATERE SE ZDRUŽUJEJO PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI V LETU 2021 Prijavitelji, ki predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti, in je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev, trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirani najmanj dve leti in izpolnjujejo vse druge v razpisu navedene pogoje. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 25.01.2021 09.02.2021
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH USTVARJAJO PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI, V LETU 2020 Medijskih programov, ki so jih ustanovili pripadniki romske skupnosti, so vpisani v razvid medijev in da pripravljajo in predvajajo najmanj 60 minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 16.06.2020 30.06.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2020 Prijavitelji, ki predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oz. romsko društvo, ki deluje v javnem interesu, na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto, imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij, izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa, vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa, posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt. Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 19.05.2020 05.06.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZVEZ DRUŠTEV, V KATERE SE ZDRUŽUJEJO PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI V LETU 2020 Zveza društev v Republiki Sloveniji, v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti, in je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 07.01.2020 24.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2019 Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu; na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto; imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij; izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa; vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa; posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en projekt. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 18.06.2019 28.06.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI ORGANIZACIJ ROMSKE SKUPNOSTI (ROMSKE ZVEZE) V LETU 2019 Zveze društev v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev ter so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj dve leti. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 11.02.2019 25.02.2019


Aktualni razpisi

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.